آݕــــۅ حِٰـٰہِٰٖــــݛݕ مِِٰـــنِِٰـــشَِٰـــئ فــؑ͢ـِـِـِـِـِرِقــۨــِـِـِـِـِهــۨـِ مِِٰـــݪِٰــۉَڪَ آݪِٰــحِٰٰـــࢪٰۉَبُِ

11
Public channel
Open in app