ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .

38
شفــــيت مـــــن جـــــميع الامــــــــراض الا مرض فـــقــدانـك😩💔.
Open in app
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
34
◜⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦𝙗𝙚َِ𝙖𝙪ِ𝙩𝙞𝙛𝙪ِ𝙡 𝙞𝙣 ٍُ𝙚𝙮𝙚 𝙤𝙛 ِ𝙢𝙮𝙨ِٰ𝙚𝙡𝙛 💘.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
30
◟ٰ َ𝗗𝗼 𝘆ِ𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗹َ𝘆 𝗹ِ𝗼𝘃𝗲 𝗺𝗲 🦋.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
34
𝗖𝗵𝗼𝗼𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘄𝗵𝗼 𝗰𝗵𝗼𝗼𝘀𝗲 𝘆𝗼𝘂 💞.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
34
𓆩𝑮𝒉𝒂𝒔𝒔𝒂𝒒𓆪 💞. 𓆩𝑭𝒂𝒕𝒎𝒊𝒂𓆪 💞. 𓆩𝑯𝒂𝒅𝒐𓆪 💞. 𓆩𝑯𝒂𝒃𝒐𓆪 💞. آسًسًـآمِيّ بّـنِوِتُآتُ كيّتُ🥺💞💞.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
31
, 〞𓆩†ࢪوِفُيّرۿ𓆪〝 ,〞𓆩†سًسًـيّنِدُۉرآ𓆪〝 ,〞𓆩†ﭑسًسًـتُيّفُنِ 𓆪〝 ,〞𓆩†فُـآيّۉلَآ𓆪〝 ,〞𓆩†ۿآيّلَآيّفُ𓆪〝 ‏⠀ آڛآٰمِيّيِّہ تُِشّـقَِ🤍🥺.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
28
.◟َ𝐒𝙖َِ𝘿 ˓𝙯ِٰ𝙝ِٰ𝙤 َِ˚₊‧⋆. .◟َ𝐒𝙖َِ𝘿˓ ََِ𝙖َِ𝐒𝗢˚₊‧⋆. .◟َ𝐒𝙖َِ𝘿˓ ٰ𝙝ِٰ𝙙ِٰ𝙤˚₊‧⋆. آެسًسًـآمِيّہ بّـنِآެتُتُہ تُشّـقَ😂🌚💞.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
31
ثًـمَِآنِيّـهِہ وِعَ ـشّـروِטּ حً ـرفُآً ؏ـجَ ـزَوِ ؏ـنِ وِصِـفُـۿآ🐆🔥!!.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
31
أنِــآ ؏ــضًـيّمِهِ بّـعَ ـعَ ـــيّـטּ نِفُسًسًــــʊ̤ʅ خٌ ـخٌ ـلَـــʊ̤ʅ عَ ـعَ ــــيّنِك ؏ أخٌ ـتُـــك 🙂🖤↑
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
30
ڪٰبّـݛ ࢪآسًسًـچٰ يِّݪجَ ـنِتُٰيّيّہَ بّـزَۅدُيّيّہَ يّٰحً ـتُݛمِـﯡچ ؟ ᴗ͈ˬᴗ͈
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
30
- : تُحً ــَچيّہ ؏ ﺂلَجَ ـمِآلَ وِهِـَيّۿ زَرڪھٰ 😹
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
30
ﭑفُعَ ـلَ مِآآ يّعَ ـجَ ـبّـنِـჂ̤ وِيّعَ ـجَ ـبّـنِـჂ̤ مِآ ﭑفُعَ ـلَ 🌝🖖🏻
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
29
لَلَآ تُتُـٖفُڵسًسًـفُيّنِ ؏ٰـنِ آڵثًــقَۿہ وِٰآنِتُيّ مِۤتُكډړيّنِ تُصِـوِٰريّنِ آلَآ بّـمِٰڪيّآجَ ـہ 😹
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
27
آذِآ آخٌ ــلَـيّـجَ ـ بّــࢪآسًسًــيّ لَـ؏ـدُ شّــݪبّــسًسًـ بّـࢪجَ ـلَيّ 🔥😂؟.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
26
+خٌ ــݪخٌ ــآެِݪ بّـــࢪجَ ـݪـƱ̤ مِــآެِخٌ ــݪيّـجَ ـ يّݪهِهِ دُʊ̤ بّــيّـبّــჂ̤ 😂
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
26
مِوِ مِغّ ــروِرۿ بّـُسًسًــہ آلَآنِوِثًـهِۃ تُريّـدُلَهِآ ثًــڪـلَ 💕🐆❕ .
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
28
- ؋ـَخٌ ــࢪ ڷݪڪآ؏ ﻣِــטּ ٲݥشّـــ ʊ̤ عَ ـلَيّـﮫٚـﭑ 🐆😌.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
37
ردُتُڪك حً ــــزَآمِ ضًـهِهِــــࢪ مِــوِ خٌ ـيّـطٌ سًسًـتُيّـــآٔﺂنِ. 😉
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
30
ڪلَهِمِ وِڪتُ آلَصِـدُك صِــآروِ ڪسًسًـآسًسًـ ؟.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
32
مِـۄ عَ ــآެيّـﻔـنِـﻲ ﭼـآެ ࢦـيّـشّـ آެشّــتُـآڰـࢦـك سًسًـڪتُـهِ؟ 💔...
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
31
كلَ عَ ـآمِ وِآنِتُمِ بّـخٌ ـيّرهِهِيّٰوِꫂوِꫂوِꫂ
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
27
أنِيّ أعَ ـشّـقَك 😍
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
31
عَ ــٰٰٖٖـ᭨ᬼ᭨ـٓنًُِ̯͡يّ͡دُهِ "(🔐💜
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
32
خٌ ـٌّخٌ ـٌّبّــ͜͡ஓـلَــ۠ؗـهِ ،🥀🎵 ء
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
28
ضًـّٰضًـّٰآإغّ ـــ̯̮ـٓطٌــ͈͛ـهِـْمِ - ⁽🙆‍♂️✨₎ֆ
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
27
صِـٌّصِـٌّآإڪ بّـــؔ͜ـغّ ــ͜͡ஓـٓدُآإدُ - ⁽🙆🏻🍿₎ֆ
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
28
شّـيّــ̼ۘـخٌ ــْخٌ ــْهِـ̸༅ཻـمِـٰـَہ ❥̚͢₎
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
29
ּ شّــَ؏ـَلَيّهِہٰ
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
28
: ؏َِـسًسًـَـࢦَ 🍯.
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
26
: 🤍 هِـذَِآ ﺂࢦحً ـَـࢦـۅَ
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
37
^^دُوِمِ يّروِحً ـيّ 🙂💘 ^^
ءݪـصـآڪـآ ˹ ༒ .
27
زَهِــꍈꪴྂꇻꪴྂꍈꪴྂـꪴꪰــوِ ☻̯͡•❥༆༇