چت روم چالش دار واقعی تهران

3196
چت روم جایزه دار واقعی تهران گذاشتن شارژ هدیه بصورت چالش بین اعضاء شارژ هدیه برای عزیزانی که عضو می شوند ارتباط با مدیر = https://tt.me/ertebat
Open in app
امید
1
ارومیه سن بالا بیاد چت فاعل
Mani
1
کسی نیست
نوچ
حمچما
2
سلام کسی هست
کاظم
2
سلام کسی است واسه حال
2
کسی گروه یالینگ نداره واسم بفرسته
بیا پی وی
امید
2
ارومیه سن بالا بیاد چت
Mani
2
کسی گروه یالینگ نداره واسم بفرسته
چجور گروه باشه
ارزو
3
کسی گروه یالینگ نداره واسم بفرسته
🤠🤠🤠
3
سلام اهل حال نیست
Mani
3
هچ کیم یوخده
کاظم
3
سلام کسی است
Psarak
3
سلام یه دختر از مشهد بیاد پیوی سالارو بهش نشون بدم
Reza
3
https://t.me/hamster_kombat_bOt/start?startapp=kentId982201110
4
سلام خانم هست بیاد پی وی ساپرتش میکنم متاهل باشه اشکال نداره
4
خانم هست بیاد پی وی
امیر
5
ارومیه کسی هست
6
سلام خانم هست بیاد پی وی
‌‌‌
6
برو بخواب بچه
‌‌‌
6
نه همه خوابن
F🍂
6
کسی نیست بیاد چت
اصل؟
۸۵۴۰
6
کسی نیست بیاد چت
ع ل ی
7
فعال نیست گروهش اد شدی
سلام ت داخل گروه هستی
7
سلام کسی داخل گروه چت دوستانه یا بهونه هست لینگ برام بفرسته
فعال نیست گروهش اد شدی
ع ل ی
8
سلام خوبین
ع ل ی
8
سلام کسی داخل گروه چت دوستانه یا بهونه هست لینگ برام بفرسته
امید
8
سلام از ارومیه و اطرافش فاعل سن بالا بیاد
فرمان
8
سلام وقت تون بخیر
8
سلام
9
زوج بیادپی مشاورم