Go to channel

بورس ایران

138
🔶حجم‌ مبنا حداقل تعداد سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند نوسان کامل رشد یا افت داشته باشد.  حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام که در ابتدای این قانون بر این اساس بود که ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال مورد معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال ۲۵۰ روز فرض شده بود بدین ترتیب حجم‌مبنای روزانه یک سهم ۰٫۰۰۰۶ (شش ده‌هزارم) کل سهام شرکت می‌شد؛ اما نحوه محاسبه تغییر کرد و از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت؛ حجم‌مبنا به ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده‌هزارم) افزایش یافت.  “به عنوان مثال چنانچه تعداد سهام شرکتی ۲۰ میلیون باشد حجم‌مبنای آن ۱۶۰۰۰ هزار سهم خواهد بود”. ۱۶۰۰۰=۰٫۰۰۰۸*۲۰۰۰۰۰۰۰ چرا حجم‌مبنای بعضی از شرکت‌ها ۱ است؟ این قانون بازار فرابورس برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در فرابورس است که حجم‌مبنای ۱ داشته باشند. #تابلو_خوانی #بورس 📈📊📉📋 @bourseoiran https://eitaa.com/bourseoiran https://tt.me/bourseoiran