Go to channel

بورس ایران

96
🔶تابلو خوانی بورس جستوجوی نام نماد در سایت tsetmc.com و استفاده از بخش جستوجوی آن 🔸یک روش بررسی حجم معاملات در سایت http://www.tsetmc.com در قسمت سابقه سهم صفحه اول ، دوم و سوم بررسی می کنیم و بازه عادی سهم بدست می آوریم. مثلا یک سهم در سه تا چهار ماه گذشته بازه نوسان بین [ ۳ تا ۶] میلیون دارد و حالا با بررسی های ما در سابقه سهم یک حجم غیر عادی ۱۰ میلیون پیدا میشود. قیمت آخرین معامله مثبت باشد. ⭕️نکته : 🔸پول یک روزه وارد سهم نمی شود و بعد از یکی دو روز خارج شود ، فقط در صورت نوسان گرفتن چند روزه ممکن است. 🔸زمانی که اکثر پول وارد شده در نقطه حمایت سهم همان مقدار حجم خارج شده در مقاومت است این نشان از عدم تغییر بازیگردان سهم دارد. #تابلو_خوانی #بورس 📈📊📉📋 @bourseoiran https://eitaa.com/bourseoiran https://tt.me/bourseoiran