پلنگ سیاه

216
!!!!!!!!
Open in app
پلنگ سیاه
448
شکایت هاتون از کسایی که واقعا اذیتتون میکنن رو به ایدی ادمین بفرستین @blackpanter
پلنگ سیاه
373
اخی deleted user.... #اک_اصلی_امیدتون_پرید✌️😂
پلنگ سیاه
182
آروین خایه کرد دیل زد وگرنه اونم ب دست خودم تو یه شب میپرید! #black_panther
پلنگ سیاه
221
خب خب چندتا از اکانت‌های تخمی تخیلی در تم تم روشون اکشن گرفتیم،تو آب‌نمک ان آماده پرواز👤💪
پلنگ سیاه
290
بعدش منتظر گروه ها و کانالهای،رل بازی،نیساری،افغانها و بقیه تخمم نیستنها باشین https://tt.me/blackpanther2
پلنگ سیاه
344
دیروز گپ ۵۰۰۰ اتحادیه با مدیریت زرا پریده شد😉
پلنگ سیاه
331
گروه پلنگ سیاه از دم شروع به پروندن گپ و کانالها میکنه
پلنگ سیاه
313
مستبدان،زورگویان و مدعیان
پلنگ سیاه
309
هدف از ایجاد این کانال و گپی با همین نام،صرفا مقابله با کساییه که تم تم رو به گند کشیدن
پلنگ سیاه
309
کانال رو با نام و یاد خدا شروع میکنیم
پلنگ سیاه
306
بسم الله الرحمن الرحیم