Go to chat

بیا اینور بازار

1019
بعد چند سال 1395/12/30 آنال سکس خشن سلام اسمم ثناست اصلا دلم نمیخواد مثل بقیه بگم الم و بلم داستانی که میخوام تعریف کنم واقعیه و نمیخوام با کس شر و خالی بندی خرابش کنم یه دختر کاملا معمولی با یه اندام معمولیم نه کون گنده ام نه ممه ام هشتاد و پنجه نه چشمام رنگیه.من از بچگی خیلی حشری بودم وقتی ۴ـ۵سالم بود با پسر همسایمون که اسمش دانیال بود تو کوچه بازی میکردم شورتمونو درمیاوردیم و به همدیگه دست میزدیم اکثر بچه ها تو اون سن از رو کنجکاوی از این کارا میکنن و طبیعیه وقتی ۷ـ۸ساله بودم پسر دوست مامانم که۶ـ۷سالی ازم بزرگتر بود وقتی میرفتم خونشون از پشت بغلم میکرد و کیرشو درمیاورد و یه کوچولو شورت و شلوارمو میکشید پایین و میمالید به کونم منم خیلی حال میکردم.یا بعضی وقتا انگشتای پامو لیس میزد.من اونموقعا چیزی از سکس نمیفهمیدم ولی دوست داشتم کسمو بمالم به یه چیزایی یا با دست باهاش ور برم.بگذریم.اولین دوست پسرمو وقتی دوم راهنمایی بودم داشتم اسمش حمید بود اون موقع اون پشت کنکوری بود تو پارکی که من هرشب میرفتم و اسکیت بازی میکردم دوست شدیم پیش هم میشستیم و همش کسم و ممه هامو میمالید البته از رو لباس...تا اینکه تو سن ۱۷سالگی وقتی پیش دانشگاهی بودم تو چت یاهو با یه پسری به اسم کیارش آشنا شدم کیارش ۷سال ازم بزرگتر بود پسر جذابی بود کم کم قانعم کرد که باهاش سکس کنم کیارش انباری خونشونو به شکل یه اتاق کوچیک درآورده بود که توش فقط یه دست رخت خواب و یه کمد کوچیک بود اولین بار به کیارش کون دادم اون خیلی حرفه ای بود کاملا بی حس و چربم کرده بود واسه همینم دردی حس نکردم فقط یه مقدار موقع دخول به مثانه ام فشار میومد دیگه کارمون شده بود همین،خونشون نزدیک مدرسم بود و من خیلی وقتا میرفتم پیشش و بهش کون میدادم تا اینکه با منصور آشنا شدم منصور یه جورایی گنده لات محلمون بود یکی دوتا از پسرایی که یه جورایی بهشون کرم ریخته بودم شماره منو داده بودن به منصور و گفته بودن ثنا گفته دوست دختر توئه که مثلا منصورم زنگ بزنه و دهن منو سرویس کنه اما بعد یه مدت من و منصور عاشق هم شدیم اون هیچوقت با هیچ دختری در ارتباط نبود قبل من واسه همین با هر حرکت ساده ای شق میکرد منم که کرم داشتم و کونم میخارید هی باهاش ور میرفتم دیگه کم کم رومون به هم باز شد و یه بار کیرشو درآورد و گفت بخور منم که انگار دنیارو بهم داده بودن با تموم وجود لیسش میزدم تا آبش بیاد بعد اون منو میبرد خونه ی دوستش و از رو لباس انقدر کیرشو میمالید رو کسم تا آبمون بیاد اما خودم کم کم لخت شدم و بهش کون میدادم یه بار وقتی داشت با کسم ور میرفت انگشتشو تا ته کرد تو کسم و یه کم خون اومد که فهمیدیم پردم به گا رفته بعد اون همش منو از کس میکرد منم که اپن شده بودم و راحت بودم دیگه کون نمیدادم  راه کونم بسته شد الان بیست و چهار سالمه و با امیر دوستم امیر کیرکلفت ترین دوست پسریه که داشتم خیلی مشکلات داره و اصلا به من نمیخوره اما من عاشق کیر کلفتشم و ولش نمیکنم  امیر خیلی دوست داشت منو از کون بکنه اما حتی فکر اینکه کیر به اون کلفتی بره تو سوراخ کون تنگم دردم میاورد تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم به امیر بگم میخوام جرم بده ازش خواستم لااقل لیدوکائین بگیره که از درد نمیرم قرار بود اون روز سکس خشن داشته باشیم خونه ی ما همیشه مکانه چون مامان و بابام جدا شدن و من با بابام زندگی میکنم و بابام هم سرکار میره و تا عصری نیست یه کاستوم سکسی خریدم و یه آرایش کردم و موهامو پریشون کردم تا امیر اومد از در که وارد شد گفت جوووووووون چه جنده ی کسی شدی و منو چسبوند به دیوار و لبامو وحشیانه میخوردبعد بلندم کرد و منو برد تو اتاق و پرتم کرد رو تخت و افتاد روم و یه جوری پستونامو میمالبد و گاز میگرفت که تو چشمام اشک جمع شده بود و صدای آه و اووهوم خونه رو پر کرده بود دستشو گذاشت در دهنمو گفت خفه شو وگرنه خفت میکنم یه لحظه حس کردم واقعا دارم خفه میشم یه کم آرومتر ممه هامو میخورد یه ذره که آروم شدم یهو سه تا انگشتشو کرد تو کسم باز جیغم دراومد زد تو گوشم و گفت خفه شو گریه ام گرفته بود با گریه گفتم امیر آروم دارم میمیرم گفت زر نزن جنده تو فقط یه سوراخی که میخوام عین سگ بگامت برم گردوند و رو شکم خوابوندم یه انگشتش تو کونم بود یکی تو کسم از درد اشک میریختم و به خودم میپیچیدم موهامو گرفت و سرمو کشید عقب نمیتونستم نفس بکشم دهنمو باز کرده بودم و نفس نفس میزدم که تف کرد تو دهنم یهو حس کردم خیلی دارم ضعف نشون میدم خواستم کرم بریزم رو خودم تسلط پیدا کردم و خندیدم گفت چته گفتمبدبخت داری از حشر میمیری گفت عمرا میخوای ولت کنم گفتم نمیتونی ولم کرد و دراز کشید رو تخت منم کاستوممو درآوردم و شروع کردم ور رفتن با کسم گفت چته؟!عین سگ حشری شدی داری واسه کیر له له