قـلبـيہ

6
گـــــايــــࢪ࣪ ): هـهـاي القــنــاة حــڪ ﭑݪـــبــטּـــات ): ++ ڪلشــي ءنــشــر بــيـھا. ): تـــغــــادريــن __ شــ؏ـليــةه بــــيــج ،، ﻣﻣـــحــــهـه ):
Open in app
- بتـﯡوَݪ𝑏𝑎𝑡𝑜𝑜💕 .
95
سوو ڪتم للقناة حته لاتنزعجون من الاشعارات ):
- بتـﯡوَݪ𝑏𝑎𝑡𝑜𝑜💕 .
94
- ربعي هواي بس بيهم نقص خوه .
- بتـﯡوَݪ𝑏𝑎𝑡𝑜𝑜💕 .
93
-ﺎنـيہ بنت الثڪل بوڪت ڪلۿ خفــاف ،،
- بتـﯡوَݪ𝑏𝑎𝑡𝑜𝑜💕 .
94
- ٲنفـردي بنـفـسڪي ولاتـڪــــــــــــــــــوني لٲحـد ،،
- بتـﯡوَݪ𝑏𝑎𝑡𝑜𝑜💕 .
39
- بـــــيــــن ﭑا شــــــبــﭑاۿهـــي ﭑالار بــــعيــــن ﭑانــا ﭑالنســخــۿ ﭑالا حــــقــــࢪ ): ... - شــيــــطــﭑانــــهـه بــــضـــمــيࢪ ،،
- بتـﯡوَݪ𝑏𝑎𝑡𝑜𝑜💕 .
41
- هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء ♥️
- بتـﯡوَݪ𝑏𝑎𝑡𝑜𝑜💕 .
39
- حـ͜ــًٍُِِّ℘ـۛب ˛⁽🎻♥️⇣