تاریخ باستان

7
Public channel
Open in app
تاریخ باستان
246
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
تاریخ باستان
345
آثار پروفسور فريدون آغاسی اوغلو 👆 او ترکان را بومیان جنوب ارومیه ، شمال عراق و منطقه آناتولی می داند و نظریه به ارومیه تئوری سی مشهور است و نظریه آلتائیک بودن ترکان را با دلایل مختلف رد می کند.
تاریخ باستان
411

رابطه زبان عیلامی و ترکی.pdf

pdf
1.7 Mb
تاریخ باستان
361
کوروش و بنی اسرائیل از این تاریخ یعنی پس از فتح بابل است که کوروش تاجگذاری میکند و ادعای سلطنت مینماید. ابن خلدون گوید: «وانفرد کوروش بالملک علی فارس و ماذی...»۳۷ و طبری با تردید گوید:... «قال و لم یملک کیارش قط، و انما کان مملکا علی خوزستان و مایتصل بهامن ارض بابل من قبل کیقاوس...» ۳۸ مسعودی در این باب توضیح دیگری دارد و گوید: «و فی وجه آخر منالروایات، ان کورس کان ملکا برأسه لا من قبل بهمن.... و ...
تاریخ باستان
59
آوانویسی کتیبه: ēn ud az ēn ābarbar Dariuš ī Ādurbādag[ā]n āmārgar. این و از این بالاتر، داریوش، آمارگر آذربایجان <کرد>. آمارگران مدیران مالی و اقتصادی ایالات بودند. این کتیبه در صورت درست بودن خوانش نام "داریوش" بسیار ویژه است. عکس و آوانویسی از مرتضی علی گاجیف، باستان شناس خوانده شده. دربند آخرین مرز میان ساسانیان و ترکان خزر در زمان قباد ساسانی بود. قابل توجه برای محققينی که می گویند نام آ ...
تاریخ باستان
276
Overview of Türkic genetics " Anatole A. Klyosov" The principal mystery in the relationship of Indo-European and Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with the help of DNA genealogy: reflections of a non-linguist Journal of Russian Academy of DNA Genealogy (ISSN 1942-7484), 2010, Vol. 3, No 1, pp. 3 - 58 👇
تاریخ باستان
83
شوش‌ یا کهن‌ترین مرکز شهر نشینی جهان👆 نگهبان
تاریخ باستان
64
تاریخ باستانی ایران 👆 هرتسفلد
تاریخ باستان
62

20210628053541.pdf

pdf
13.18 Mb
تاریخ باستان
62
تاریخ ایران باستان، آريايي ها و مادها👆 اردشیر خدادادیان
تاریخ باستان
57

20210628053117.pdf

pdf
8.59 Mb
تاریخ باستان
61
ایران باستان 👆 پیرنیا ج۳
تاریخ باستان
64

20210628053022.pdf

pdf
3.94 Mb
تاریخ باستان
63
ایران باستان 👆 پیرنیا ج۲
تاریخ باستان
58

20210628052942.pdf

pdf
5.39 Mb
تاریخ باستان
60
ایران باستان 👆 پیرنیا ج۱
تاریخ باستان
56

20210628052738.pdf

pdf
4.73 Mb
تاریخ باستان
52
ایران باستان،ج۱👆
تاریخ باستان
51

20210628052043.pdf

pdf
16.19 Mb