باران عشق

7
Public channel
Open in app
باران عشق
485
مهربان که باشی روزت زیباست، آسمانت رنگ دیگری دارد. مهربان باش، مهربانی رسم قشنگ دلهای پاک است. روزت رویایی و پر از حس قشنگ...
باران عشق
335
🔺عمرت را داده ای تا آنی شوی که اکنون هستی ارزشش را داشت ؟ #ریچارد_باخ اگر ارزش نداشته هنوز دير نيست ...
باران عشق
236
💖💖💖 به نام خدایی که مرا خالق زندگی خویش خلق کرد. بلطف خدا فعالیت خود را در اینجا شروع میکنیم.. الهی به امید تو