اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞

11
Public channel
Open in app
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
18
آإﺷِﺷـﺗـآإﻗـﻕ ݪـڪﯾـﻱ ڪ ډﻣﻣـﻋِﻋـةـة ﺳِﺳـﯾـډﻧـٱ محمد ﻋِﻋـﻧـډﻣﻣـآإ ﺑـڪةـة ﺷِﺷـووَﻗـٱ ݪـرـرؤﯾـﺗـﻧـٱ💛ۂۂ !!
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
16
وانـي زاد احـبـجﺞ وامـوꪆت بـيـج،🙊💕!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
19
تـ؏ـالـي ابـوꪆسـڪك،🥺🧡💋!''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
21
الـلـهـهـم انـي بـنـت ڪـيـوꪆت بـديـش اسـب،🙂💛💔🌸!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
20
الـلـهـ۾ انـي صـررت شـيـخـهـه،🙋‍♀🖤‘📿!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
23
الـلـه بـسـامـحﺢ الـجـمـيـعﻊ،😁💛🌸!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
18
الـلـهـ۾ انـي صـائـمـهـه،🙇‍♀💗🌸!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
18
وانـا بـالاڪـتـرر،☹️💗!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
16
ﺧخـافـي مـشـاهـدهـهﮥ الـﺳـتـوꪆريﻱ زتـت نـقـطـهـهﮥ ،، لا تـطـنـش،😙💛🌿!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
13
تـَِـَـِْـــَِـَـًـَــَِْـَـَِِْـمًٍ ،💚🍃..!!َ''۽
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
13
حـبـﻱﻱ الـڪك لـوꪆ يـنـتـهـهـي ارجـعﻊ احـبـڪك مـن جـديـد،🤭💛💛!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
15
ڪـلـبـيﻱ،🙈💛💋!''))انـتـهـهﮥ،🙈💕!''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
18
🎀👈ﺭﺅﺅﻋـًـًـًـًـًـًـًـًـًـًـًـًةُ‘👉🎀
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
13
كـلـشـي بـمـلـڪـوꪆ،🙊💗!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
14
مـﻣـلـڪـهـهﮥ الـبـي،☹️💗!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
14
اسـﻣـڪك عـم يـمـشـي بـ وريـدي،😻💗🤙!َ''))
اقتباسات صۤــٓوُٰࢪ نزاكة 🔥💞
15
حـيـاهـهہ الـࢪوꪆحﺢ،🥺💛!َ''))