ترکان اروپا

6
ترکان اروپا ترکان اتروسک ترکان مجار ترکان هون ترکان باسک اسپانیا اروپا تورک لری
Open in app
ترکان اروپا
953

M. T. Zehtabi - İran Türklerinin Eski Tarihi.pdf

pdf
22.31 Mb
ترکان اروپا
120

SONUÇ çevri Mario Alinei Etrüskler Türk İdi.pdf

pdf
436.738 Kb
ترکان اروپا
119

نتیجه_گیری_کتاب_اتروسکان_ترک_بودند_از_ماریو_آلینی_ترجمه_به_ف.pdf

pdf
748.423 Kb
ترکان اروپا
118
تاریخ ترکان در اروپای شرقی 👆
ترکان اروپا
1386

متن روی کاسه کنار انسان طلاپوش.pdf

pdf
117.899 Kb
ترکان اروپا
748

Mongols,_Turks,_And_Others_Eurasian_Nomads_And_The_Sedentary.pdf

pdf
5.63 Mb
ترکان اروپا
1146
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی پروفسور دکتر جواد هیئت👆
ترکان اروپا
1555
اتروسک تورک باغی رابطه ترکان و اتروسک ها👆
ترکان اروپا
1403

4_584506110812094774.pdf

pdf
10.79 Mb
ترکان اروپا
665
واژگان ترکی در انگلیسی بیشتر واژه ها و لغاتی که از زبان ترکی وارد انگلیسی شده است ، نام های جغرافیایی و قومی می باشد. نام های اقوام ترک مانند ترکمنTurkman ، اُزبک Uzbek ، هونHun ، اُیغورUighur ، قاراقالپاق Kara-kalpak ، ترکTurk ، قرقیزKirghiz ، باشقرد Bashkir. البته برخی از این واؤه ها ، از زمان کهن وارد انگلیسی شده است مانند واژه ی Hun .  واژه ی Turk نیز از زبان لاتین وارد فرانسوی و انگلیسی میانه ...
ترکان اروپا
365
ویژگی های  خانواده زبان ترکی : التصاقی بودن عدم جنسیت ( نبودن مذکر ، مؤنث ، خنثی) هماهنگی واکه ای در زبان ائتروسکی نیز چنین است.     -  قیز  xiś /  cis   -  young girl  -  کیشی cś, ceśe -  man  -  بودون  mutin -  people  -  اپپک  ipe -   bread  - سو sul -  water -  یئر zer _ lan
ترکان اروپا
504
افسانه بوزقورد و شباهت آن با افسانه روموس و رومولوس👆
ترکان اروپا
254
# ترکان اتروسک (بنیانگداران روم باستان) # ترکان باسک (ترکان اسپانیا) # ترکان هون (هونقاری ، مجار)