آوای عاشقی

32
Public chat
Open in app
meysam mohammadi
2
هرکسی خانوم متاهل یا مطلقه یا تپل باشه دخترهم بود بیا پی وی کیر ۲۶ سانت واقعی دستمه الان نشونش بدم اووومممممم
Love
2
سلام شبتون بخیر
meysam mohammadi
14
لختم وتنهام خانوم بیاد زود کیر ۲۶ سانت دارم
meysam mohammadi
6
هرکسی خانوم متاهل یا مطلقه یا تپل باشه دخترهم بود بیا پی وی کیر ۲۶ سانت واقعی دستمه الان نشونش بدم اووومممممم
meysam mohammadi
1937
ﺗﻮ ﮐﻮﻧﻢ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻭﺵ ﺭﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﭼﺴﺒﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ . ‏( ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﻭﻟﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ . ‏) ﺷﮑﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﯿﺮ ﺑﺰﮒ ﻭ ﺩﺍﻏﺶ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﻮﻧﻢ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﺕ . ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺶ ﺷﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺮﺗﺶ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺣﺎﻻ ﮐﯿﺮ ﮔﻨﺪﺵ ﺭﻭﯼ ﮐﻮﻧﻢ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺟﺮﻋﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭﻡ . ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺗﮑﻮﻥ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﮐﯿﺮﺵ ﮐ ...
meysam mohammadi
1821
ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺳﺎﺭﺍ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺩﺭﺵ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﻦ 23 ﺳﺎﻟﻤﻪ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺰﺩﻡ . ﺑﻌﻠﺖ ﺯﻭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻭ ﭘﺪﺭ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺩ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﮑﻞ ﻭ ﺧﻮﺷﺘﯿﭙﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﯾﮑﻢ ﻫﻢ ﺳﺮﻭ ﮔﻮﺷﺶ ﻣﯿﺠﻨﺒﻪ . 19 ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﯾﮏ ﮐﭽﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﺲ ﻫ ...
meysam mohammadi
46
یه خانوم متشخص بیاد یکم دردودل کنیم
...
6
یکی بیاد پیوی
...
6
کیرم شقه
meysam mohammadi
42
توروخدا یکی بیاد اعصابم خورده تپل بالای ۳۰
meysam mohammadi
47
سلام تنهام ولخت کیرم شقه ۲۶ سانت بزنگ بیا حال تصویری خانومای محترم زود باشین
meysam mohammadi
54
یه دختر خانوم یازن مطلقه هست؟؟؟
...
8
یکی بیاد پی
Hamid Ganooni
91
خانم بیاد تنهام ولخت سیخه سیخه خیسه ۲۵ سانته بیاد متاهل یامطلقه زن بالای ۳۰
Hamid Ganooni
85
یه خانوم محترم بیاد مردم از تنهایی با ناانصاف نباشین حالم خرابه درک کنید یکم دردودل کنیم
Hamid Ganooni
91
خانم بیاد تنهام ولخت سیخه سیخه خیسه ۲۵ سانته بیاد متاهل یامطلقه زن بالای ۳۰
Hamid Ganooni
87
تنهام ولخت خانوم بیاد آبمو ببینه
Samad Akbari
17
صمد هستم همجوره پایه با دخنر خانوما اگه دوسم داشتین بیاین پیوی صمداآقا هستم صمدآقا
Akbar Ha
115
سلام لختم دستما کیرم خانوم هست بیاد یکم حال کنیم خانوم متاهل یابالای ۳۰ سال جوووون
Akbar Ha
18
الان لختم کیرم دستمه خانوم بیاد بزنگه براحال کردن زود
Akbar Ha
87
👌 داستان کوتاه پند آموز 💭 کسى مى‌خواست زیرزمین خانه‌اش را تعمیر کند . در حین تعمیر، به لانه مارى برخورد که چند بچه مار در آن بود . آنها را برداشت و در کیسه‌اى ریخت و در بیابان انداخت . وقتى مادر مارها به لانه برگشت و بچه‌هایش را ندید ، فهمید که صاحبخانه بلایى سر آنها آورده است ؛ به همین دلیل کینه او را برداشت . 💭 مار براى انتقام ، تمام زهر خود را در کوزه ماستى که در زیرزمین بود ، ریخت . از آن ...
Akbar Ha
84
🌺🌷🌺 شعور و معرفت به ماشین و محل زندگی نیست مهم ذات آدمهاست و گرنه گاو هم سواریش عالیه هم خونه وسط باغ داره هم اینکه لباسش 100 در صد چرم خالصه تازه با معرفتم هست بجای من میگه ما 🌹❣️🌹
24
سلام تنهای تنهام و لخت و حشری یه دحتر یا خانم ناز و تنها مثل خودم بیاد واسه سکس تصویری اوفففف