Go to channel

💞عِہشّْہقٌ😍|ą§həq💞

421
مَرات، احتاج اشتكي يم اي شخص عگبك مَر و مرات اضم البيه اخاف اتعيّر أسهل وجع، من تعرف الي مأذيك - و حچاية الـ مابيه، توجع أكثر .