آثار تاریخی

11
Public channel
Open in app
آثار تاریخی
443

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
آثار تاریخی
116
آوانویسی کتیبه: ēn ud az ēn ābarbar Dariuš ī Ādurbādag[ā]n āmārgar. این و از این بالاتر، داریوش، آمارگر آذربایجان <;کرد>;. آمارگران مدیران مالی و اقتصادی ایالات بودند. این کتیبه در صورت درست بودن خوانش نام "داریوش" بسیار ویژه است. عکس و آوانویسی از مرتضی علی گاجیف، باستان شناس دربند. http://www.iranicaonline.org/articles/darband-epigraphy-01 کتیبه دربند به زبان پهلوی دربند آخرین مرز میان ساسانیا ...
آثار تاریخی
467

Eziz Elekberli - Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan.pdf

pdf
9.39 Mb
آثار تاریخی
338

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
آثار تاریخی
416

0118-(1)Qush_adlari_-manchu.turkc.chince-_sozluyu(4.405KB).pdf

pdf
4.51 Mb
آثار تاریخی
118
دﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ مانند: ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ، ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ، ﺩﯾﻮﺩﻭﺭﻭﺱ، ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ، یعنی ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﻧﻮﻩ ﺍﯾﺸﺘﻮﻭﯾﮕﻮ (آستیاگ) ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺭﯾﺦﺩﺍﻥﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﮐﺎﻣﺮﻭﻥ، ﭘﯿﺎﻧﮑﻮﻑ ﻭ ﻭﺍﯾﺲﺑﺎﺥ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﯾﺸﺘﻮﻭﯾﮕﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻣﺎﺩ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩ ...
آثار تاریخی
452
قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس👆 صمد سرداری نیا
آثار تاریخی
410

تاریخ_تمدن_ویل_دورانت_مجموعه_یازده_جلدی.pdf

pdf
39.1 Mb
آثار تاریخی
207
فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقی ☝️
آثار تاریخی
200

بهروز_خاماچی_فرهنگ_جغرافیای_آذربایجان.pdf

pdf
30.55 Mb
آثار تاریخی
475

حسین_محمدزاده_صدیق_سه_سنگیاد_باستانی.pdf

pdf
10.37 Mb
آثار تاریخی
428

تاریخچه اورمیه - رحمت الله توفیق.pdf

pdf
5.28 Mb
آثار تاریخی
232

والیان آذربایجان از 1304تا 1320-حبیب شیری آذر.pdf

pdf
3.85 Mb
آثار تاریخی
290

آذربایجان_و_سولدوز_اسماعیل_نبی_یار.pdf

pdf
11.36 Mb
آثار تاریخی
233
تاریخ مرند ، جلفا ، زنوز ، علمدار☝️
آثار تاریخی
324

History Of Civilizations Of Central Asia. 5.pdf

pdf
14.48 Mb
آثار تاریخی
377

M. T. Zehtabi - İran Türklerinin Eski Tarihi.pdf

pdf
22.31 Mb
آثار تاریخی
598

متن روی کاسه کنار انسان طلاپوش.pdf

pdf
117.899 Kb