اࠗف֛لاࠗمࣩ سܱܰك๊سܱܰيަ مࣩنۨۨۨۨۨۨۨۨحٟرၺف֛يަنۨۨۨۨۨۨۨۨ 𖤛 𖤚

27
اكو نـاس اخـﻼقــﮪـم ڪلـش جــمـيلـه بـس لـﻼسـف جمـيله طلعـت ڪحـبـه 🖕🙂💔 @a800a :الـۦـجـۦـان يـۦـمي يـۦـذب ثـــڪل يـۦـم. غـۦـيـۦـري ذب الـۦـباسه❤️😉
Open in app