- פـَك الونـــســســه ⇣،𓆩“̯💔.🧸“̯𓆪⃢

339
- ﯠأඋـيَاناَِ أوِاَسَِيَِ : غَِيࢪَِʊ̤ بِڪَݪِاެمَٖ اެحَِټَاެجَِ سَماެِعَهَِ ˹ِ
Open in app
1
😕❤️
1
هلاوو
𓄼 ༆ ملڪۿہ𓄹. 𓄼
1
اطيت حسابي لاختي
𓄼 ༆ ملڪۿہ𓄹. 𓄼
1
خايسين ﺂنــــيُ شمس
581805810072 -> 𓄼 ༆ ملڪۿہ𓄹. 𓄼 تم رفعه مدير في البوت
😂😂😂
ميوو
1
1
واني مدير هنا بس من حسابي الثاني
ۿـاެჂ̤ جاو 🌚😂💕❕.