اوراق پراکنده تاریخی

9
Public channel
Open in app
اوراق پراکنده تاریخی
62

خاطرات_من_یا_روشن_شدن_تاریخ_صد_ساله.pdf

pdf
25.72 Mb
اوراق پراکنده تاریخی
38
روابط بازرگانی دولت صوفیه با عثمانی از دوره شاه صفی تا سقوط صفویان👆
اوراق پراکنده تاریخی
38
ایضاحات در خصوص آزادی و مسائل الحیات میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی👆
اوراق پراکنده تاریخی
41

George_E_Lane_Early_Mongol_Rule_in_Thirteenth_Century_Iran_A.pdf

pdf
3.04 Mb
اوراق پراکنده تاریخی
212
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی پروفسور دکتر جواد هیئت👆
اوراق پراکنده تاریخی
115
آذربایجان به روایت کارت پستال های تاریخی 👆
اوراق پراکنده تاریخی
136
ایروان یک ولایت مسلمانان نشین بود تالیف: مرحوم استاد صمد سرداری نیا👆
اوراق پراکنده تاریخی
161

Semed Serdarniya - İrevan Yek Velayete Mosleman Neşin Bud.pdf

pdf
5.85 Mb
اوراق پراکنده تاریخی
37
تاریخ ایران در دوره قاجار 👆 نویسنده:کلمنت مارکام
اوراق پراکنده تاریخی
2

نقش_نخبهگان_جامعۀ_ارامنۀ_ایران_در_سل.pdf

pdf
180.153 Kb
اوراق پراکنده تاریخی
18

قبور كلان سنگی و تپه ای (کورگان).pdf

pdf
1.62 Mb
اوراق پراکنده تاریخی
331
اسکی تورکجه گرامری زبان :ترکی استانبولی 👆
اوراق پراکنده تاریخی
1312

Asiq Farzanegan Sarbaz.mp3

mp3
عاشیق محمد فرزانگان -سرباز
اوراق پراکنده تاریخی
214

هنر_و_معماري_قاجار_مساجد_جامع_قزو.pdf

pdf
1.37 Mb
اوراق پراکنده تاریخی
5813
کاربرد کلمه سومریdaş (به معنی عدد«یک») به عنوان پایانه پسوند ساز در زبان ترکی همریشگی زبان ترکی با سومری سبب شده است که واژه سومری daş به معنی عدد یک در برخی از کلمات ترکی ، به یک پایانه پسوند ساز بکار رود. این پسوند از قانون هماهنگی واکه ای پیروی نمی کند. مثال: آداش (آدداش): آد(اسم)+داش(پسوند سومری به معنی«یک»)= کسانی که «یک»نام دارند. قارداش (قارین+ داش): شکم+ یک = کسانی که از «یک» شکم متولد ...
اوراق پراکنده تاریخی
694
دوغو تورکستانین تاریم حوزه سینده تاپیلان 3800 ایللیک مومیایی تورک قادین☝️