ذکرمختص هر شخص از اسماء اعظم الهی

@aref110

براساس نسخ قدیمی علمای علم غریبه وعلم جفر، برای هر فرد مطابق نام او و مادرش ذکر منحصر به آن فرداز اسماءاعظم الهی وجود دارد که بیان آن ویا بهمراه داشتن آن باعث گشایش در کارها وبهبود زندگی فرد خواهد شد.

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.