قـــــنـــــاةمــــــيــــــــوزك

18
يل ماشي #الله وياك              جـلمـه ارد #اوصـيـك #غلطت عـمر ياحيف              وتــعـلــقــت #بــيـــگ مـ𖡄ــنـ👑ـو يـꦿـتــــبـ༈ــــادل يـꦿـكـــتـــــب تــ😍ـــم𖡄᭄ ﷻ✮الـٰٓ❁ـًٌٌٍٍٍٍٍُّّّّْـٌـًًٌٍٍٍَُِّّّْٰٓمــًًٌٍٍّّّٰـ❁ـًٍٍٍٍٍّّّْلـٰٓ❁ـًٌٌٍٍٍٍٍُّّّّْـٌـًًٌٍٍٍَُِّّّْٰٓك✮ﷻ أحـــــ𖡄ــبـ𖡹ــكـ𓅓ــم𓅓𖡄᭄𖡄᭄
Open in app