پیوند زبان ترکی و زبان های سرخپوست مایا و آزتک American Indian

8
زبان های سرخپوستان سرخپوستان اینکا زبان مایا زبان آزتک سرخپوستان مایا سرخپوستان آمریکا سرخپوستان آزتک
Open in app
پیوند زبان ترکی و زبان های سرخپوست مایا و آزتک American Indian
21
🔺 یک بانوی سرخپوست آمریكای شمالی ایستاده در کنار گلیمی در حال بافت با طرح‌های زیبای سواستیکا یا گردونه مهـر👆
پیوند زبان ترکی و زبان های سرخپوست مایا و آزتک American Indian
21
🔺 گلیم زیبای سرخپوسـتی از قبیله ناواهو با طرح‌های سنتی و نماد گـردونه مهـر / سواستیکا و شباهت آن به گلیم‌های ایرانی 👆
پیوند زبان ترکی و زبان های سرخپوست مایا و آزتک American Indian
23
پرتره‌ای از رئیس جان اسمیت رهبر کهنسال قبیله چیپوآ با نشان گردونه مهـر /سواستیکا روی آستین پیراهنش👆
پیوند زبان ترکی و زبان های سرخپوست مایا و آزتک American Indian
22
چلیپای بومیان آمریکا در لباس آنان موزه سرخپوستان آمریکا و هنر غربی ایتلجورگ، شهر ایندیاناپولیس - ایالات‌متحده 👆
پیوند زبان ترکی و زبان های سرخپوست مایا و آزتک American Indian
25
🔺 در ایالات متحده آمریکا و در جنوب غربی این کشور، قبیله ناواهو مابین ایالات یوتا و آریزونا ساکن هستند. این مردمان دارای سنت‌های بسیار کهن و زبان خاصی هستند. در زمان جنگ جهانی دوم که آمریکا با ژاپن در جنگ بود آنها از زبان این قبیله بصورت یک کد نظامی و رمز استفاده نمودند بطوریکه ژاپنی‌ها نمی‌توانستند آن را ترجمه کنند. قبیله ناواهو آداب و رسوم خاصی دارند و در صنایع دستی و گلیم‌بافی دارای طرح‌های زی ...
پیوند زبان ترکی و زبان های سرخپوست مایا و آزتک American Indian
494
سرخپوستان ملونجان سرخپوستان ملونجان ؛ ملوانان دولت عثمانی بودند که هنگام نبرد با دزدان دریایی پرتغالی (1500-1600 م.) اسیر شده ( احتمالا جنگ دریایی بیبرس با دزان دریایی پرتغالی در نزدیکی فاس مرکش) و به برزیل برده شدند. سپس بعدها یک دریادار (آدمیرال؛ امیر البحر) انگلیسی Sir Francis Drake آنان را از چنگ پرتغالی ها نجات داد و قول داد که آنان را به عثمانی باز گرداند. او آنان را نزدیک کارولینا آورد. ان ...
پیوند زبان ترکی و زبان های سرخپوست مایا و آزتک American Indian
83
آزتک ها در مکزیک به پرورش گوجه فرنگی می پرداختند.