زخرفه اسماء اختصارات زغرفه +اسماء فيس +اسماء انستا اسماء هايلات اختصارات

78
اختصارات زخرفه
Open in app
160
- مـَو໑ صـَٱيمۿۃ 😬🤍🌙 .•
160
- صيـَٱمـہٰ مقبـَول 🕌🤍🌙 .•
161
- جـَٱʊ̤ أتسـَפـَر 😋🤍🌙 .•
163
- جـَيبـَʊ̤ ﺎلتمـَر 😁🤍🌙 .•
161
- جـَٱʊ̤ ﺈتفطـَر 🥴🤍🌙 .•
161
- ﺈذن لـَو໑ لٱ 🔊🤍🌙 .•
155
- سـَﻋـَديۿہ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
137
- مـَـروۿہ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
125
- شـَۿـود ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
98
- سـَـٱرۿہ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
89
- نـُورۿۃ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
87
- ﺈرﯡۍ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
119
◝رقـَيـَوتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
112
◝زۿــُورتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
113
◝فطـَومتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
116
◝ملـَوڪتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
115
◝פـَنـَوشتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
120
◝نـَرجـَوستـَʊ̤ |👼🏽💕 .
126
#Ali @alhaly #ﻣـɕـﺸـﯙꫂقـهہ ؏ـݪݪي💕🥺●
108
ۤ؏ـسٰٰٓلآيِٰہھہ 🍭🐼
101
"أمۘـٰيـرتهۂَ💍♥️"
101
『 سـَجــَۍ : 🦌💕 .
105
⸂﮼ڕسـَولـۿ 🐣💕✨.•
104
- نَفـݽيــهۃه💗🌻🍂.
101
- ڪئيبـــهۃهَ💗🌻🍂.
100
- حَحـࢪ࣪ينــهۃه💗🌻🍂.
93
- مٛنـــ؏ـزلـهۃه💗🌻🍂.
92
- ﯛحَحيـدهـۃه 💗🌻🍂.
95
- مٛـجـݛﯛحــهۃه💗🌻🍂.
95
ــ_ ٲصـَـلاً ؏ٰـٱدʊ̤🦩🌿✨ .•
97
ــ_ ﺣحـَـلو ؏ٰـليـَڪہ🦩🌿✨ .•
95
ــ_ ٲمـَشـَـيٰ ﯛلـَـʊ̤🦩🌿✨ .•
99
ــ_ دومـَڪہٰ ﺣحـَبيبـَʊ̤🦩🌿✨ .•
118
- ســٰۉاݪ .
106
- ؏ـنديٰ .
107
- يـَمـيٰ .
102
- شنيَ .
104
- بـࢪاحتــَج .
109
˼ ۽ڵـصـَاڪۿۃ |💧🪡.
103
˼ ۽ڵـﺣحـَاتـۿۃ |💧🪡.
99
˼ ۽ڵـنـَازڪـَۿۃ |💧🪡.
96
˼ ۽ڵـפـَليـَوﯡۿۃ |💧🪡.
96
˼ ۽ڵـڪَئيبـَـۿۃ |💧🪡.
92
˼ ۽ڵـפـَنيـَنـۿۃ |💧🪡.
95
⊰ ڪـۧمـٰࢪهــمَ ،⁞ ²⁰⁰² 😻❤️"⇣˓
96
⊰ طـــفلـههہ ،⁞ ²⁰⁰⁴ 👱‍♀🖤"⇣˓
97
⊰ تـــاﺂََٰٰٰٰٰٰجـههــم ،⁞ ²⁰⁰¹ 🍥🍟"⇣˓
96
﮼˼ ءݪـصَٰــآڪـآ ˹ ༒ .⁽🧘🏻‍♀🧡"
101
﮼˼ سَٰــنٰۛـــډࢪڷٱ ˹﮼༒.⁽👸🏼♥️"
108
- ﮼˼ڪـرَّﺳَﺳَتْـنٰۛ ˹↜⁽،🧔🏽♥️"