زخرفه اسماء اختصارات زغرفه +اسماء فيس +اسماء انستا اسماء هايلات اختصارات

72
اختصارات زخرفه
Open in app
230
- مـَو໑ صـَٱيمۿۃ 😬🤍🌙 .•
227
- صيـَٱمـہٰ مقبـَول 🕌🤍🌙 .•
227
- جـَٱʊ̤ أتسـَפـَر 😋🤍🌙 .•
230
- جـَيبـَʊ̤ ﺎلتمـَر 😁🤍🌙 .•
227
- جـَٱʊ̤ ﺈتفطـَر 🥴🤍🌙 .•
225
- ﺈذن لـَو໑ لٱ 🔊🤍🌙 .•
223
- سـَﻋـَديۿہ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
194
- مـَـروۿہ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
175
- شـَۿـود ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
147
- سـَـٱرۿہ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
141
- نـُورۿۃ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
139
- ﺈرﯡۍ ﺎلـ ؏ـَراقيۿہ 👼🏽🫀💕 .•
164
◝رقـَيـَوتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
158
◝زۿــُورتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
163
◝فطـَومتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
165
◝ملـَوڪتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
164
◝פـَنـَوشتـَʊ̤ |👼🏽💕 .
170
◝نـَرجـَوستـَʊ̤ |👼🏽💕 .
176
#Ali @alhaly #ﻣـɕـﺸـﯙꫂقـهہ ؏ـݪݪي💕🥺●
158
ۤ؏ـسٰٰٓلآيِٰہھہ 🍭🐼
148
"أمۘـٰيـرتهۂَ💍♥️"
146
『 سـَجــَۍ : 🦌💕 .
154
⸂﮼ڕسـَولـۿ 🐣💕✨.•
151
- نَفـݽيــهۃه💗🌻🍂.
146
- ڪئيبـــهۃهَ💗🌻🍂.
147
- حَحـࢪ࣪ينــهۃه💗🌻🍂.
142
- مٛنـــ؏ـزلـهۃه💗🌻🍂.
135
- ﯛحَحيـدهـۃه 💗🌻🍂.
139
- مٛـجـݛﯛحــهۃه💗🌻🍂.
140
ــ_ ٲصـَـلاً ؏ٰـٱدʊ̤🦩🌿✨ .•
138
ــ_ ﺣحـَـلو ؏ٰـليـَڪہ🦩🌿✨ .•
141
ــ_ ٲمـَشـَـيٰ ﯛلـَـʊ̤🦩🌿✨ .•
146
ــ_ دومـَڪہٰ ﺣحـَبيبـَʊ̤🦩🌿✨ .•
163
- ســٰۉاݪ .
151
- ؏ـنديٰ .
152
- يـَمـيٰ .
146
- شنيَ .
149
- بـࢪاحتــَج .
152
˼ ۽ڵـصـَاڪۿۃ |💧🪡.
147
˼ ۽ڵـﺣحـَاتـۿۃ |💧🪡.
144
˼ ۽ڵـنـَازڪـَۿۃ |💧🪡.
140
˼ ۽ڵـפـَليـَوﯡۿۃ |💧🪡.
141
˼ ۽ڵـڪَئيبـَـۿۃ |💧🪡.
136
˼ ۽ڵـפـَنيـَنـۿۃ |💧🪡.
137
⊰ ڪـۧمـٰࢪهــمَ ،⁞ ²⁰⁰² 😻❤️"⇣˓
134
⊰ طـــفلـههہ ،⁞ ²⁰⁰⁴ 👱‍♀🖤"⇣˓
140
⊰ تـــاﺂََٰٰٰٰٰٰجـههــم ،⁞ ²⁰⁰¹ 🍥🍟"⇣˓
139
﮼˼ ءݪـصَٰــآڪـآ ˹ ༒ .⁽🧘🏻‍♀🧡"
145
﮼˼ سَٰــنٰۛـــډࢪڷٱ ˹﮼༒.⁽👸🏼♥️"
143
- ﮼˼ڪـرَّﺳَﺳَتْـنٰۛ ˹↜⁽،🧔🏽♥️"