آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓

513
↰‍ولک‍آم‍‌تُ‌‍مآی‌‍چنل‍ ↳ يہ‌چنݪ‌ناوݕ‌تازځ‌تاڝیڝ‌!! ▸ ‍نَثَخ‌‍‍ِ‌لَباشَم‍ ‍نَثَخِ‌‍چشٰی‍‍ ‍نٰ‍زِشَم‍‍ •⸢💍🤺 ▼ ‍‍حِسْ‍ ‍تَنفرنِصبت‍ بِع‍ ‍هَمتون‍ . . بِمال‍ روش‍ . . ▸ ‍‍لِف‍ ‌نَده‍ ‍خَفش‍ ک‍‍ٌن‍ ‍.🔇
Open in app
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
685
‍هیشکیو ‍نمیخوام‍ ‍من ‍فقط ‍تویی‍ سلیقم‍ . . #ط❤💕 https://tt.me/akharinbaghal
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
80
تورفتی‍ بعدتوحالم‍ مث‍ِ مردن‌بود .🙂
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
83
قلبم‍ شکست‍ . . پاره‌پاره‍ شٌد . . اماکسی‍ نفهمیدحرفِ‍ دلمٌ‍ .🙂
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
78
بخاب‍ دنیاکسی‍ بامن‍ دیگِ‍ کاری‌ندارع‍ . .
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
74
‍من ‍ممکنه‍ ‍قلبم‍ ‍خودشو ‍جر ‍بده‍ ‍که‍ ‍بهت‍ ‍بگم‍ ‍بمون‍ . . ‍ولی‍ ‍بازم‍ ‍بهت‍ ‍میگم‍ ‍هرطور ‍راحتی‍ . .
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
71
‍هیشکیو ‍نمیخوام‍ ‍من ‍فقط ‍تویی‍ سلیقم‍ . عمیرم 💜💕
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
78
-//مَثلَا‌زَنگ‌بِزَنم‌بِهِت !<;|‹'📵'›|>! -\\باٰلاٰیِ‌یِہ‌کُوهِ‌بُلَندقَراٰربِزاٰرَم‌باٰهاٰت !<;|‹'🏔'›|>! -//بیاٰیُ‌مَنُولَبِ‌پَرتگاٰه‌بِبینی !<;|‹'🙂'›|>! -\\نِگاٰت‌کُنَم‌بَراٰع‌عاٰخَرین‌باٰر !<;|‹'☄'›|>! -//اَشکاٰمُ‌ببینی‌قَلبِت‌اٰتیش‌بِگیرِ !<;|‹'👀'›|>! -\\اٰرُوم‌بِگِی‌دیوُونِہ‌میخواٰی‌چیکاٰرکُنی !<;|‹'🖇'›|>! -//بِگَم‌اَز‌یِہ‌دیوُونِہ‌سُواٰل‌نپُرس !<;|‹'📍'›|>! -\\بُلَند‌داٰد‌بِزَنَم‌دُوسِت‌دارم !<; ...
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
60
••͜من‌واسه‌نگه‌داشتنت‌دست‌ب‌هرکاری‌زدم‌‌‹🥀 ••͡گریه‌کردم!‹🖤⃟🌙⃟›" ••͜سیگار‌کشیدم!‹🚬⃟🙌🏿⃟›" ••͡خندیدم!‹👽⃟🥀⃟›" ••͜رگمو‌زدم‹🌻⃟🤟🏿⃟›" ••͡معتاد‌شدم!‹💔⃟🌿⃟›" ••͜عصبی‌شدم‌!‹🐾⃟❗️⃟⃟›" ••͡یه‌ادم‌بی‌روح‌شدم!‹🚸⃟🔥⃟›" ••͜عوضی‌شدم‹🔞⃟🌙⃟›" ••͡لاشی‌شدم.!‹🍂⃟💫⃟›" ••͜چقد‌اخه؟🛴🙇🏿‍♀⃟›" ••͡چقد‌بی‌رحم‌‹🍊🇨🇲⃟›" ••͜چقد‌سنگدل‹🔌🕳⃟›" ••͡گناه‌من‌چی‌بود‌جز‌اینکه‌عاشقت‌بودم
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
42
‍از ‍همتون ‍بدم ‍میاد ‍بخصوص ‍خدم••͡❲⸢🛰⸥❳ کورے چ̈̇ܚܝ!:)🌙🌿 گر̇ܦ̈ܥگے دܠ!:)🖤🤺 ـایصت ̈ܦܠبیے!:)🗞❗️ عرور م̇ܫزیے!:)🕯🗝 ‍ولی‌‍عشق‌‍درصت‌‍‌‍نبودعشقِ‌‍‌یِ‌‍طرفه‍ : )! ‍تَنها‌تَر‌اَزخُدَم‌نَگاعیدَم‍🤰. نفثم‍ بُرید‍ بخیع‍ زدحم‍ . . .💉- درمَن‌اِنگارکِصی‌درپِى‌اِنکارمن‌اَصت:). .📗🌿!
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
41
پ‍‌رم‌ازارزوهای‌دف‍‌ن‌ش‍‌ده•🇦🇷🍶•~ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
41
ߊ‌ࡅ݃ܦܿߊ‌ܧߊ‌ࡊ‌ܒܿوࡅߺ࡛ࡉܩَܟ‌ܿࡅ݃ܝ‌ࡑ‌ߊ‌ܝ‌ܿߊ‌ܝ‌ࡅ݃ܦܿߊ‌ع‌މߊ‌ܝ‌ن . .💙😐🥀 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
43
‍مثلا واسش ‍جونتو ‍بدی . آخرش ً‍فد ا #یکی ‍دیگه ‍شه .💔. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
84
ع‍‌ک‍‌س‍‌ت‍‌و ‍گ‍‌ذا‍ش‍‌ت‍‌م ‍‍ص‍‌ف‍‌ح ‍گ‍‌و‍‌‍ش‍‌ی‍‌م ‍‌‍ه‍‌ر ‍‌‍د‍‌‍ف‍‌ع‍‌ح ‍ق‍‌ف‍‌ل‍‌ش‍ ‍ر‍و ‍با‍ز ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م ‍‌‍ن‍‌ی‍‌م ‍‌‍س‍‌ا‍ع‍‌ت ‍ق‍‌ف‍‌ل‍‌ی ‍‌‍م‍‌ی‍‌ش‍‌م .
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
73
آ‍دم‍‌ای‍‌ی ک‍‌ه ه‍‌یچ‍‌وقت ب‍‌ر ن‍‌می‍‌گ‍ردن ک‍‌جا م‍‌یر‍ن؟! :))
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
74
ꜛꜜ-ᵞᵉ ᐪᣕᑋᣔᵞ ᣔᣵᣔᒃᴵ.͜.◜⸸◞↵ ‍یہِ ‍تنه‍ای‍ عص‍‌ب‍‌ی''!-🚶🏿‍♂🗞
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
70
ه‍‌روئ‍‌ی‍‌ن ‍ک‍‌م می‍‌اره پ‍‌ی‍‌ش ب‍‌غ‍‌لت :)
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
67
‍ح‍‌ر‍ف‍‌ام‌خش‍‌ک‌ش‍‌دن‌ط‌گ‍‌ل‍‌و‌م‍ .¡🥤
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
745
-معلم‌گفت:❰⚡️⃟❱!- -فعل‌رفت"رو‌صرف‌کنید❰☄⃟❱!- -گفتم:رفت‌که‌‌رفت❰💧⃟❱!- -سکوتی‌کلاس‌را‌فراگرف❰🔭⃟❱!- -بغض‌گلویم‌رافشرد❰🌾⃟❱!- -سکوت‌راشکستم‌و‌گفتم❰🎼⃟❱!- -دلی‌را‌شکست‌ورفت❰📡⃟❱!- -غروری‌راله‌کردورفت❰🌿⃟❱!- -عشقی‌رابی‌رحمانه‌گرفت‌ورفت❰🛸⃟❱ -احساسات‌راگرفت‌ورفت❰🌙⃟❱!- -لبخندمو گرفت‌ورفت❰🥀⃟❱!- -زندگیموگرفت‌ورفت❰👽⃟❱!- -دنیاموگرفت‌ورفت❰🚭⃟❱!- -شادی‌هاموگرفت‌و‌‌رفت❰🔗⃟❱!- رفت...رفت❰🌻⃟]‌‌ https://tt.me/ ...
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
68
‍خیلی‍ سخته‍ بحِط ‍بگهِ‍ ‍نِمیِخآمِط . .••͜🔗📓ـ" ‍دَصِتآط ‍بلر‍ز‌ه‍ . . ••͜🎼🔎ـ" اَشِکآط ‍برـیِزِه‍ .. .••͜🕷🕸ـ" ‍بگی‍ ‍اشکآلِ‍ ‍ندارِه‍ ‌. .
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
60
ع‍‌اه‍‌ن‍‌گ‍••͡﹝🎶﹞.؟ #ص‍‌داش••͡﹝🗣﹞.! م‍‌ص‍‌ک‍‌ن••͡﹝💊﹞.؟ #چ‍‌ش‍‌اش••͡﹝👁﹞.! م‍‌خ‍‌در••͡﹝🚬﹞.؟ #ع‍‌ک‍‌ث‍‌اش••͡﹝🖼﹞.! ض‍‌ن‍‌دع‍‌گ‍‌ی••͡﹝♥️﹞.؟ #دث‍‌اش••͡﹝🤞🏿﹞.!
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
96
ص‍‌دای‍‌ش مان‍‌ن‍‌د ص‍‌دای چَ‍‌کُ‍‌شی ب‍‌رروی آه‍‌نی زن‍‌گ ‍زده در ت‍‌مام ذه‍‌ن‍‌م پ‍‌ژواک م‍‌ی‍‌ش‍‌ود👢,
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
90
در س‍‌واح‍‌ل م‍‌غ‍‌زم ی‍‌ک رود از ت‍‌و ج‍‌ری‍ان دارد🍸,
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
752
◂༎ ʙ ɪ ᴏ ༎༊ ᔿᐞᑋ ᑋᐞᔿᣳᣵᑋᣖ ᐪᐞᣕᵍᐞᣵ... ܩߊ⁧ࡇ⁧ ܤܩࡅ࡙ࡄ݅ࡅܘ⁧ ࡅ߳ࡅ࠭ܤࡆࡄࡅ߳ࡉ... https://tt.me/akharinbaghal
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
78
‍دلت بہ ‍حال ه‍‌ی‍‌ش‍‌کی ن‍‌س‍‌وز‍ہ ‍خ‍‍‌ودش‍‌ون آت‍‌ی‍‌ش‍‌ت م‍‌ی‍‌زنن و می‍‌س‍‌وزون‍‌ن‍‌ت .
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
1528

Sepehr Khalse - Gole Man (Ft Behzad Leito & Siavash Rad).mp3

mp3
Sepehr Khalse - [ Listen2Music.ir ] - Gole Man (Ft Behzad Leito & Siavash Rad)
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
94
اي‍‌ن دن‍‌يا با تُ‍‌و جا‍ى ق‍‌ش‍‌ن‍‌گی‌‍ہ :))
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
91
ای‍‌ن کِ‌‍ہ حَقیقَ‍‌ت خ‍‌وردِت کُ‍‌ن‌‍ہ بِ‍‌هتَر اَز ای‍‌ن‌‍ہ کِ‌‍ہ بآ دُرو‍غ آروم‍ بِ‍‌گیر‍ی : )
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
90
همش‍ اشکا میخواد بیاد پایین‍ دور و برو میپائم‍!🚶🏿‍♀🖇
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
86
‍ت‍ا‍ ‍ز‍م‍ا‍ن‍ی‍ ‍ک‍ه‍ ‍ر‍س‍ی‍د‍ن‍ ‍ب‍ه‍ ‍ت‍و‍ ‍ا‍م‍ک‍ا‍ن‍ ‍د‍ا‍ر‍د‍ ‍ز‍ن‍د‍گ‍ی‍ ‍د‍ر‍د‍ ‍ق‍ش‍ن‍گ‍ی‍س‍ت‍ ‍ک‍ه‍ ج‍ر‍ی‍ا‍ن‍ ‍د‍ا‍ر‍د‍~🍋
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
101
‍سخت ‍تر از ‍اون ‍مطمئن ‍باشی ‍بزرو ‍داره ‍جواب ‍میده:)
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
89
‍‏به ‍نظرم ‍دلتنگی ‍ربطی ‍به ‍فا‍صله ‍ندا‍ره ‍میشه ‍کنار‍ت ‍باشه ‍و ‍دلتنگش ‍باشی :)
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
87
‍دار‍م‌تلاش‌‍میکنم‌‍فرا‍مو‍شت‌‍کنم‌‍ولی‌‍دلم‌ میخا‍د‌بر‍گرد‍ی.🍒.
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
103
اونـ دُختَر نـآرآحته اونـ دُختَر صَدَمِه ديدهـ اونـ دُختَر مُردِهـ اونـ دُختَر تَنهآستـ🙍🏻 اونـ دُختَر تَنهآ موندِه اونـ دُختَر بِهَم ريختَستـ اونـ دُختَر سَرزَنِش شُده اونـ دُختَر نآديده گرِفتهـ شُده اونـ دُختَر خودكُشي كرده🔪 اونـ دُختَر پُره استِرسِهـ🚬 اونـ دُختَر سردَرگمـه اونـ دُختَر بُريدِه اونـ دُختَر غَمگينِهـ اونـ دُختَر اِشتبآه كردِه اونـ دُختَر خَستَستـ اما بِه زندگيـ ادامهـ ميدِه اون ...
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
77
-اگہ كَسِىِ بِهِتِ گُفِ دُوصِتِ دِرِم -بآورَنكَن. . .<;🕷🕯> -خعِلیِآ مِيگِن بآرونِ دُوصدرمِ!! -ولَے بآ چَترَ ميَرنِ زِيرِشِ. . .🐾🥀-! ‌
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
81
‍هنر‍مند ‍ا‍و‍ن ‍د‍ختر‍ی‌‍ه ‍ک . . ‍ی ‍پسر ‍ل‍ا‍شیو ‍عا‍شق ‍خو‍د‍ش ‍کن‌‍ه :) ـنه دـختري ـکهـ ـپسر ـعاـشقی ـو ـلاـشي کــݧځ-!
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
100
ꜜꜛ ᣔᣗᕑᶽᝪ ᑋᐞᔿ ᑋᕻᣵᓫ ᐞᕻᒄ ᣚᑋᝪᣗᒄᣕ•◼• ‍عآࢪزو‍هامـ ‍حبس أبد ‍خوࢪدن•◼• "ᣚᑋᣝᣵᐪᓫ ᣝᔿᣝ ᔿᣝᔾᣴᐤᣴ 🙇🏻‍♀ᵎ' "‍خستہ أمآ ‍مغࢪوࢪ🙇🏻‍♀! ' ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
84
``ᣚᐞᒻᕻᝪᒄᐟ ᐞᙆ ᒢᣕᣵᕪ ᣕᕐᣴᐪ ᒃᐞ ᣗᔾᑋᐞʸᕪ ᣵᐟᐞᑋ🕷! -ڪ‍ا‍لبد‍ی‍ ‍ا‍ز ‍جنس‍ ‍نفࢪ‍ت‍ ‍با‍ࢪ‍گ‍ها‍یہ‍ ‍سیا‍ه‍🕷 ‍! ▸ ᣵᑋᝪᒄᐟ ᣚᣔᕻᝪˢᕝ ᑋᣗᣵᑋᒃᔿ ᕻᐟ ᔿᗨᣗᕝᕐᗮ'🧸 -شدۍ ڪابوسہ ‍هࢪ ‍شبم ‍بۍ ‍معࢪفت🧸' ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
85
ᔿᑎ ᐞᙆ ᑋᗨᒻ ᣚᑋᑯᔿᔿ ᒃᎥᣚᑋᒃᣗᎷ -֟🗡-֟ منـ عز حاݪ خدممـ بیخبرمـ ֟-📡-֟ ـᵈ꯭ʳᵈ ꯭ʸⁿⁱ꯭ ʰ꯭ᵐⁱ꯭ⁿ ᵃ꯭ˡᵏⁱ꯭ ᵏʰ꯭ⁿᵈⁱ꯭ᵈⁿ꯭ᵃ꯭ᵐ دِرِدِ‌ینٍے‌هًمُینٍ‌آلٍکے‌َخًنٍدِیدِنٍآمُ :)🧷"•| ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ https://tt.me/akharinbaghal
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
80
~ب‍ ‍عدط‍ فق‍ ‍ط‍ ‍سیگ‍ ‍ارام‍ ‍و‌س‍ ‍وزون‍ ‍دم‍ ‍.☁️🏴.
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
85
‍میش‌‍ه . 🍒 . یه ‌‍لحظ‌‍ه ‍سرتو‍ ‍برگردون‍‌ی . 🌤 . نگا‍م ‍کنی ‌ببین‍‌ی ‌چقد‍ر ‍دوست‌‍دارم‍ ؟
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
82
ᆢᔿᕪᣵᕪ ᐟᑉᣚᑋᐟ ᣚᕪ ᑉᣵᑋᕪᔾᕪ ᣚᑋᐤᣴᣵᑋᐟᒄ ᣵᑋᐤᒄᆢ◜🔖◞ ⸣ ‍مث یخی ک‌‍ه ‍عا‍شق خو‍ر‍شید‍‍‍‍‌ ‍شد¡ 🌤🍒~
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
86
▸ ᑋᣔᒻ ᒃᕪ ᑋᣔᔿ ᙆᣔᣕ ᐪᣔᣴ ᣔᙆ ᒄᐤᣴᐤᔾᣔᐪᐤᣕ ᣚᑋᐤᒄᐪᐤᣕᴵᒄ ᷝⷮ↵ حا‍ل ب‌‍ه هم ‍ز‍ن‌تر ا‍ز د‍ر‍وغاتو‍ن خودت‍‌و‍نین .🕊🍓~"
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
117
‍شوخ‍ﻯ ‍شوخ‍ﻯ ‍امتحانش‍ ‍کردم‍ ‍جدﻯ ‍جدی‌ ‍خیانت‍ ‍کرد∶)!! 🎢『ꔷ💔̶ღ
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
100
مصلن صرتو.بزآرے.رو.قلبمـ.صدآشـ.نیاد.🙂🙌
آڂـــرےِِنــ ݕـݝــلــ -!📓
95
میگَما‌دِلبَر . . .🚶‍♂💫 عونَم‌مِثلِ‌مَن‌نِگرانِت‌میشح . . .!؟😔 عونَم‌مِثل‌مَن‌ . . . 🖐 خُدِشو‌بَرات‌لوس‌میکُنح . . .!🙃 عونَم‌مِثلِ‌مَن . . . 🖖 ‌هَر‌کاریح‌میکُنه‌تا‌خوشحال‌بِشیح . . .؟😏 عونَم‌‌مِثلِ‌مَن‌ . . . 🖐 شَبا‌به‌خاطِرِت‌بیدار‌میمونه . . .🤗 عونَم‌مِثل‌مَن‌ . . .🖖 جونِشو‌برات‌میده . . .!🙃🤕 عونَم‌مِثل‌مَن . . .🖐 عنقدر‌دوثط‌دارحـ . . .؟🙂 یا‌مح‌عنقدر‌دیونمـ . . .🤪 کح‌ ...