زبان آینو Ainu

1
ainu ژاپن زبان آینو هکایدو
Open in app
زبان آینو Ainu
16
Āka / ākka (Japanese ): water Āka (ainu ): water Ak +mak (Turkish): to flow Ax +maq (Azerbaijan Turkic): to flow (as a river)
زبان آینو Ainu
35

چند واژه از زبان آینو و ترکی .pdf

pdf
172.352 Kb
زبان آینو Ainu
30
نگاهی به زبان آینو زبان آینو بوسیله ی گروهی از مردم جزیره ی هُکایدوی ژاپن تکلم می شود. تا قرن بیستم میلادی ، درمیان نیمی از مردم جزیره ی ساخالین و گروه کوچکی از مردم جزایر کوریل تکلم می شد. امروزه این زبان تنها در میان بومیان هکایدو باقی است و در سال 1994م. زبان آینو در ساخالین ازبین رفت و کسی از گویشوران آن باقی نماند. زبان آینو در هکایدو نیز روبه نابودی می رود. ...
زبان آینو Ainu
589
اسکی تورکجه ایله بوگونکو ژاپن دیلی لری نین قارشیلاشدیریلماسی ( تطبیق ترکی و ژاپنی )👆
زبان آینو Ainu
29
نكات گرامري زبان آينو 1) پسوند مكان locative partical (اسمين يئرليك حالي) در زبان آينو ta و در تركي نوين " – ده / - دا " (da) مي باشد. قلعه ي بزرگي بالاي كوه وجود دارد. Nupuri ka ta poro casi an. (ترجمه تركي) داغ باشيندا بؤيوك قالا وار. واژگان اين جمله: Nupuri:كوه ka : بالا ta : پسوند مك ...
زبان آینو Ainu
24
زبان آينو بوسيله ي گروهي از مردم جزيره ي هُكايدوي ژاپن تكلم مي شود. تا قرن بيستم ميلادي ، درميان نيمي از مردم جزيره ي ساخالين و گروه كوچكي از مردم جزاير كوريل تكلم مي شد. امروزه اين زبان تنها در ميان بوميان هكايدو باقي است و در سال 1994م. زبان آينو در ساخالين ازبين رفت و كسي از گويشوران آن باقي نماند. زبان آينو در هكايدو نيز روبه نابودي مي رود
زبان آینو Ainu
26
Unu آینو mother Ana ترکی آذربایجانی
زبان آینو Ainu
28
Hapo آینو mother Aba ترکی آذربایجانی: مادر بزرگ
زبان آینو Ainu
27
Sane آینو true Çin ترکی قدیم و ترکی آذربایجانی
زبان آینو Ainu
28
Cha آینو many, great Çox ترکی آذربایجانی
زبان آینو Ainu
28
Āya آینو the lines of the hands Aya ترکی استانبولی: کف دست
زبان آینو Ainu
27
Āt آینو to shine At +maq ترکی آذربایجانی (gün atmaq)
زبان آینو Ainu
24
Āshi آینو to hang over As+maq :ترکی آذربایجانی
زبان آینو Ainu
24
Āsh آینو to blow (as wind) Əs + mək ترکی آذربایجانی
زبان آینو Ainu
25
Āre آینو to light Arı ترکی آذربایجانی آری : تمیز ، نورانی ضرب المثل ترکی: آری دان آری، دورودان دورو
زبان آینو Ainu
29
Ānu آینو to understand An+maq :ترکی آذربایجانی
زبان آینو Ainu
26
Āni ژاپنی she, he , it O ترکی آذربایجان
زبان آینو Ainu
26
Āka / ākka ژاپنی water Āka آینو water Ak +mak ترکی استانبولی Ax +maq ترکی آذربایجانی آخینتی: سیل ، جریان آب
زبان آینو Ainu
27
Āk آینو to shoot with an arrow Ok ترکی باستان Ox : (اوخ آتماق( ترکی آذربایجانی
زبان آینو Ainu
26
Āk آینو a younger brother آترکی آذربایجانی: əkə / آقا
زبان آینو Ainu
22
Maka آینو clear away Maqqap ترکی آذربایجانی : موچین
زبان آینو Ainu
26
Hapo آینو mother Aba ترکی آذربایجانی = مادر بزرگ
زبان آینو Ainu
23
Aka ژاپنی : آب (water) Aka آینو: آب Ak+ mak: جاری شدن) ترکی استانبولی ) Ax +maq ترکی آذربایجانی
زبان آینو Ainu
23
5. “water” PAi *pE “water, sap” (V 124), cf. pen “source”, pene “fine rain; aqueous, watery” etc. (B), Kamčatka pěh “water” (Klaproth 1823, 313) AN *baʼah (Dempwolff) = *baháq (Dyen & McFarland) “flood, water” etc.; TK: T *ʼba “overflow, spill” (AT 349); ?MK: Bahnar bah “Mündung eines Flusses”, Khmer anwāḥ “kleiner Bach, Kanal” (Schmidt 1906, 155) or perhaps better VM *pe “sea” (Thompson). ب ...
زبان آینو Ainu
22
مقایسه کلمات آینو ☝️
زبان آینو Ainu
23

(16)jlr2009-2(1-24).pdf

pdf
398.315 Kb
زبان آینو Ainu
24
2. “vulva” PAi *pOk “vagina, bottom of anything” (V 126); ? cf. Jp fuku “belly” AN *pukiʼ “vulva” (Dempwolff); بوک bök آشیق اویناماقدا جیک / بوک
زبان آینو Ainu
20
4. “mountain” Ai kuru “hill, mountain” (Tailleur, Språkliga Bidrag 4/16 [1961], 144) and / or PAi *gur id. (V 90) > (B) huru & furu, Kuril (Voznesenskii) gur, Saru, Yakumo hur(­u) (but cf. # 55) AN: Oc *kor(a,o) (Grace 1969) = *gor(a,o) (Milke 1968); MK: Alak gor, Kaseng gòr “mountain” (Matsumoto 1928, 58: MK + Jp ikuri “récif, rocheم marine”, (dial.) kura “roche, amas des pierre”). (ترکی) کی ...
زبان آینو Ainu
20
. “lungs” Ai Kamčatka bāgăk (Klaproth 1823, 309) AN *baRaq id. (Blust 1973); ?Munda: Sora br id. (Hayes 1996). باغیرینا باسماق، باغرینا داش باغلاماق bağır با غیر( ترکی)
زبان آینو Ainu
20
“earth” PAi *tOy “garden, soil, land, clay, earth” (V 147), cf. Sakhalin toi, tui (Klaproth 1823, p. 305) AA *täih “earth, soil” (V 172) or *t[e](q) (Hayes 1996) MK *t1iʼ / *t1ih / *t1ih “earth, ground” (MKC #64): PMon *tiiʼ (Diffloth) “soil, earth, ground”, OKhmer ti, Waic *ktεʼ (Diffloth) “earth”; Bahnar teh, Sre tiah, Bo Luang te:i; Nicobar: Central mattai, Coastal pattai “earth” (Shafer ...