ترکان افغانستان Afghanistan Turks

162
ترکان افغانستان Afghanistan ترک ترکمن ترک ازبک ترک قزلباش ترک قرقیز
Open in app
ترکان افغانستان Afghanistan Turks
100

اقوام و اسلام در افغانستان.pdf

pdf
423.93 Kb
ترکان افغانستان Afghanistan Turks
250

افغانستان_ _رنگین_کمان_اقوام_ارزگانی.pdf

pdf
2.05 Mb
ترکان افغانستان Afghanistan Turks
95

تاریخ اقوام قدیم افغانستان.pdf

pdf
342.942 Kb
ترکان افغانستان Afghanistan Turks
271

اصطلاحات مربوط به اسب در فرهنگ هون های آسیا .PDF

PDF
4.14 Mb
ترکان افغانستان Afghanistan Turks
462

کیهان_فرهنگی_ویژه_نامه_استاد_شهریار.pdf

pdf
5.02 Mb
ترکان افغانستان Afghanistan Turks
441

کلیات_اشعار_ترکی_استاد_شهریار_به_انضمام_حیدربابایه_سلام_به_ا.pdf

pdf
6.09 Mb
ترکان افغانستان Afghanistan Turks
265
کتابی جالب در مورد واژگان و اصطلاحات محلی ترکی که کمتر خوانده یا شنیده اید.