عادل دانتیسم (نویسنده)

@adel_dantism

در این کانال٬ مطالبی را قرار داده میشه که شاید کمتر مورد استقبال واقع بشه ؛ اون هم به این دلیل که آدمی بطور ذاتی از #سازندگی فراری ست. ❌صرفا خواننده نباشیم کمی تامل کنیم و قدری عمل! #عادل_دانتیسم نویسنده و کارشناس ارشد مدیریت تحول عادل دانتیسم نام خانواگی بنده ست و ریشه فرانسوی داشته و بمعنای دندانپزشکی ست Instagram: Adel_dantism

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.