اختصارات وزخرفات عبودي

41
حبايب قَلبـ♡ــيے. قناتي خاصه بالزخرفات والاختصارات شتركو فٰہٰٖـــــــدٰوٰهٰہٰٖ ة •|• ✨🌸‘ ❤️🥰😘 حـٰسسَاﺎبِـٓۑ شخصي❤️https://tt.me/waepqa_alaml
Open in app
انتو ل٤٢. احبكم 🥺❤️
شوي اختصارات تفيدكم 🙈😁❤️
مرَتيަ ♥️🎼 .
• ؏ۤـسـُُـٰٰٰل ٰ¦˛🍯💕
• ٰكمٌــُـٰريٌ َ،"🤗❤️🌜ֆ ۦٰ،
شِٰہٰٰــ🤤ــلֆ ❤️⚡️🔱ۦ
ﺂنَــٰـفَاٌسي˛⁽🙈💞⇣
• دَٰٰنٰيـَُـٰٰتُـٰٰي ˛⁽🙈💞⇣
عٱفيۧتيۧ ֆ ⚡️🔱ۦ 🤤
• ڪَـَٰـَُٰٰٰݪيبــٌٰٰٰٰي ˛⁽🤤♥️⇣
حٟيަاࠗتيަ ♥️🎼 .
عٰہٰٖمٰہٰٖرٰيٰ 💗🍿،
• حـبيــ๋͜͡‏ــٰٰٰٰٰٰٰٖٖـۣۛبتي '♥
نِبَـْضـٍَِّ💓ِــَاࠗتيަ ♥️🎼 .
نبــ💓ــ(ٌℳÝ Ø²ـ)ـٌضيٌِي(:❥ۦ
• ؏ۤـٰــٰاݪمي ¦˛😍💜₎
حبـಿـيـLove,ــي💞
بَـيަتيަ ♥️🥰🎼 .
آحہٰٰبّہھہ 🍑♥️ ؛
يِٰـﮧِۢـرٰﯛ̲୭حِٰـﮧِۢـيِٰ ♥️🎼 .
ڪْل •|• 〄💖!
شٰـہٰٖكٰـہٰٖد 🥀💭 ،
مـﺷ̲ـت̲ٱقّـڵـچ 💜💭℡ֆ
. م̀آ̀لتي ⚡️♛ֆ₎
آمِٰـِۢﯛ̲୭تِٰֆ 💛💭ۦ.
أٌۈُكُِّسُّجُّـ(ٌℳÝ Ø²ـ❤)ـٌيٌِنُّي❥ۦ
شون •|• ✨🌸‘
‘ ع̀́آ̀ف̀يه̀ ⁞✦⁽🔥₎“ٰۦ
يَـٌِـرَبــيۧ❤️ ⁞❉💙
؛ آۤ؏ـشِٰہٰٰقྀ̲ہٰٰٰجْۧ ֆ ❤️⚡️🔱ۦ
ٳمْوٌتہنٍ ⁞❉💥┋♩
بِيچ•💚﴿ֆ ❥
• ٰاحٌــُـٰبنجٌ َ،"❤️🥺ֆ ۦٰ،
• ٰنعُـسـانهہ َ،"😴💤 ֆ ۦٰ،
• ٰنــ😴ـنـ😴ــام َ،"😴💤 ֆ ۦٰ،
حـاڕِهۃ 🥵
حـٰسسَاﺎبِـٓۑ❤️
ضحـَٰٰڪٌَتيـٰہ˛⁽🤤♥️⇣
ضحـَٰٰڪٌَتج˛⁽🤤🙈❤️⇣
نـٰـُـازَوٌڪـٰيـٌٰٰهٰہ˛⁽🙈🤎⇣
ڪـٰـُـصيرَوٌنـٌٰٰهٰہ˛⁽🥺💔⇣
ﺂمَــٰـي˛⁽❤️💞⇣
اࠗنۨۨۨۨۨۨۨۨتيަ ♥️🎼 .
شـٌـٍڪراًۦٰ🤭♥️
اࠗيަ ♥️🎼 .
بـٍـٍـٌٍßÊٌّـٍـٍس
م̷ــــًًٍُِfَrٍُّoٌَِmـۣۖـۣۚن
مـًًٍُِмõـۣۖـۣۚو໑
بَنيــ̲̚͢ৡــِتي ⁽💗🙈₎⇣