نِ .

146
﮼ ﭑݪيغادر . . طبڪٰٖمرض ﭑنت ﭑݪخسَݛان دييہٰ 𝙢𝙮 :@c_h_w0
Open in app
نِ .
132
- 𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗴𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘆𝗼𝘂 .
نِ .
104
𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗮 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗺𝗲 𝗹𝗼𝘀𝘁 𝗶𝗻 𝘆𝗼𝘂 .
نِ .
93
• ماڪٰٖۅ اغنيهۿ تفيد #حَزنيہ . • محد يَعرف يواسيڪٰٖ #بڪٰٖد ﭑݪاغانيّ . • ﭑݪاغنيهۤۃ ݛسالۿہ‌َٖ ، #ڪٰٖثر رسَائلڪٰٖ . • تحَت تأثيݛ #ﭑغنيۿہ‌َٖ ۅمݪيۅن شعۅر . • ݪيله تحت #؏ٰـنۅﭑن ، لنِ تنقذك ﭑغنيهۿ . • تجَي #تغنيݪيہٰ وابوس صَۅتڪٰٖ ۅﭑنام ؟ • عفتݪڪٰٖ ݛۅحيہ‌َٖ بـ #اغنيهۿ . • 🖤🖤 .
نِ .
70
- 𝗬𝗼𝘂 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 .•
نِ .
71
- 𝘿𝙤 𝙬𝙚 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙖𝙣𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙚𝙡𝙨𝙚 .•
نِ .
98
- 𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙢𝙮 𝙩𝙤 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙖𝙥 .•