[ uпıσп💎пεшƨ ]

31
⚖ Iɴ ᴛʜᴇ ɴᴀᴍᴇ ᴏғ ᴊᴜsᴛɪᴄᴇ ⚖ CR "Ali Harris ⚖️ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ Qᴀᴠᴀɴɪɴ ⚖️ ⚖️ @Qavanin ⚖️ ⚖️ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ᴀᴅᴍɪɴs ⚖️ ⚖️ @bot_Admins ⚖️
Open in app
[ uпıσп💎пεшƨ ]
42
هماهنگی با این سگ خدازده
[ uпıσп💎пεшƨ ]
38
شمارش خوردن آرش وینر یا هر سگی
47
ادمین واسه همین چنل پیوی @Ali_Harris