جمهوری ترکمنستان Turkmenistan

16
جمهوری ترکمنستان ترکمنستان ترکمن
Open in app
جمهوری ترکمنستان Turkmenistan
40
اسکناس ترکمنستان با تصویر شاعر ترکمن " مختومقلی فراغی"👆
جمهوری ترکمنستان Turkmenistan
70
مزار سلطان سنجر ، شهر مرو (قرن دوازدهم میلادی)👆 محمودبن اتسیز
جمهوری ترکمنستان Turkmenistan
716

0118-(1)Qush_adlari_-manchu.turkc.chince-_sozluyu(4.405KB).pdf

pdf
4.51 Mb