زندگی متعالی

5655
زندگی متعالی عاشقانه زيستن درحضورخداست ✍️ایلیا «میم» چشم ها رابایدشست لطفابادیدتحقیقی وبی تعصب واردشوید خوانش و ارائه آثار استاد ایلیا «میم» ✔️ این کانال وکانال مرتبط به آن توسط دوستداران استاد ایلیا «میم» اداره میشوند وهیچ ارتباطی باشخص استاد ندارند. کانال مکمل: @ILiya_Mim @YogaNidRa1 تماشای فیلم های پرمفهوم درکانال تلگرام ما: https://t.me/WatchWithUs
Open in app
زندگی متعالی
698
قطعه ای از یک کتاب روشهای جدید تبلیغات ایدئولوژیکی نشان می دهد که عنقریب به شرایطی می رسیم که هر کس می تواند هر چیزی را که بخواهد به هر کس بقبولاند، مشروط بر اینکه شنوندگانش به اندازه کافی جوان باشند و دولتها نیز وسایل مالی و تجهیزات فنی لازم را در اختیارشان قرار دهد. تقریبا کلیه تصمیمات آدمی اعم از: سیاسی،حرفه ای،خانوادگی،شخصی... در تاریکی مطلق گرفته می شود. ✍️: #کارل_گوستاو_یونگ 📕: #روا ...
زندگی متعالی
911
قطعه ای از یک کتاب ما در آینده تاب ِ این همه تنش و فشار را نخواهیم داشت. این تنش باید از ترک های باریک بیرون بزند، باید به زور راه هایی نو باز کند. نمی توانید سنگینی و زحمت را از سر باز کنید، نمی توانید از گریزناپذیر بگریزید. فرار فریب است و بیراهه. چشم ببندید تا متکثر ظاهری وسوسه برانگیز و چندگانگی را نبینید، فقط یک راه هست و آن راه شماست؛ یک نجات هست و آن نجات شماست. چرا در اطراف خود به ...
زندگی متعالی
1013
‍ به تو پناه می آورم «ای یهوه خدای من، به تو پناه می‌آورم؛ مرا از همۀ تعقیب‌کنندگانم نجات ده و برهان، مبادا همچون شیر جان مرا بدرند، و پاره پاره‌ام کنند و رهاننده‌ای نباشد. ای یهوه خدای من، اگر این را کرده باشم و دستانم به ظلم آلوده باشد؛ اگر دوست خود را به بدی عوض داده باشم، یا دشمنم را بی‌سبب تاراج کرده باشم، بگذار دشمنْ جانم را تعقیب کند و به من برسد؛ بگذار حیاتم را بر زمین پایمال کن ...

/home/devtamta/public_html/bots/1596009611.m4a

m4a
2.77 Mb
زندگی متعالی
994
🌐 راز بزرگ عالم رازهایی که بینش و آگاهی شما را به سفری فراتر از زمان و‌مکان دعوت می کنند. فایل صوتی شماره 8 خود برتر ما جنسیت ندارد (نامگذاری فصل ها و تغییرات ویرایشی دیگر در پی دی اف، توسط نورا با کسب اجازه از شب نما صورت گرفته است.) ✍️: #شب_نما با صدای: #نورا #یادداشتهای_شب_نما @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1595917570.mp3

mp3
راز بزرگ عالم 8 - @TranscendeLife
زندگی متعالی
264
نگاه یونگ به بشریت، زندگی و‌مرگ ... #کارل_گوستاو_یونگ دسته بندی: #روانشناسی @TranscendeLife
زندگی متعالی
1179
خداوندا جانم را برهان «خداوندا، در خشم خود توبیخم مکن، و در غضب خویش تأدیبم منما. خداوندا، مرا فیض عطا فرما، زیرا که پژمرده‌ام؛ خداوندا، شفایم بخش، زیرا استخوانهایم مضطرب است، و جانم سخت پریشان است. و اما تو، ای خداوند، تا چند؟ خداوندا، بازگرد و جانم را برهان؛ به‌خاطر محبت خویش نجاتم بخش. زیرا مردگان، تو را یاد نتوانند کرد. کیست که در هاویه تو را بستاید؟ از نالیدن خسته‌ام، هر شب ب ...

/home/devtamta/public_html/bots/1595732909.m4a

m4a
1.65 Mb
زندگی متعالی
740
‍ برقص آ آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقص آ ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر ای شیرجوش در رو جان پدر برقص آ آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ ای شاخ تر برقص آ ای شاخ تر به رقص آ جان پدر برقص آ جان پدر برقص آ از پا و سر بریدی بی پا و سر برقص آ ای خوش کمر برقص آ از عشق تاجداران در چرخ او آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر برقص آ در دست جام باده آمد بتم پیاده گر نیستی تو ما ...

/home/devtamta/public_html/bots/1595653162.mp3

mp3
برقص آ- محسن چاوشی - @TranscendeLife
زندگی متعالی
195

24- خدامراد (رقص زندگي).mp3

mp3
علی حمیدی - 24- خدامراد (رقص زندگي)
زندگی متعالی
194
‍ ‍ ‍ ‍ دقایقی با هم در مراقبه بر درسهای استاد افسانه ای مان - خدامراد - باشیم چهل دیدار- چهل درس ارزشمند دیدار بیست و چهارم: رقص زندگی با سپاس از علی حمیدی #افسانه_خدامراد #کتاب_صوتی @TranscendeLife
زندگی متعالی
710
مرا در طریق درست خود رهبری فرما «آه ای خداوند، به سخنانم گوش فرا ده و ناله‌ام را ملاحظه فرما. ای پادشاهم و ای خدایم، به صدای فریادم توجه کن، زیرا به تو دعا می‌کنم. خداوندا، صبحگاهان صدای مرا می‌شنوی؛ بامدادان، استدعایم را به حضورت می‌آرایم و انتظار می‌کشم. تو خدایی نیستی که از شرارت لذت ببری؛ بدی نزد تو میهمان نتواند شد. خودستایان در برابر دیدگانت نتوانند ایستاد؛ تو از همۀ بدکاران نفرت می ...

/home/devtamta/public_html/bots/1595652874.m4a

m4a
2.22 Mb
زندگی متعالی
734
شما همچون تصویر فوق قالبهای گوناگونی را تاکنون تعویض کرده اید، آنچه اکنون هستید شاید آخرین باشد شاید هم نه! #یادداشتهای_شب_نما @TranscendeLife
زندگی متعالی
831
‍ ‍ 🌐 راز بزرگ عالم رازهایی که بینش و آگاهی شما را به سفری فراتر از زمان و‌مکان دعوت می کنند. فایل صوتی شماره 7 تسلسل یا چرخه (نامگذاری فصل ها و تغییرات ویرایشی دیگر در پی دی اف، توسط نورا با کسب اجازه از شب نما صورت گرفته است.) ✍️: #شب_نما با صدای: #نورا #یادداشتهای_شب_نما @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1595491832.mp3

mp3
راز بزرگ عالم 7 - @TranscendeLife
زندگی متعالی
951
قطعه ای از یک کتاب شما به عنوان یک انسان بخشی از نوع بشرید؛ و از این رو است که شما سهمی در کل نوع بشر دارید. انگار کل نوع بشر هستید. اگر همنوعی را که ضد شما است مغلوب سازید و بکشید، پس آن شخص درون خودتان را نیز کشته اید، و بخشی از زندگی خود را به قتل رسانده اید. روح این مرده، شمارا دنبال میکند و نمی گذارد زندگیتان شاد بماند. شما برای زندگی رو به جلو نیازمند کلیت خود هستید. ✍️: #کارل_گوستاو ...
زندگی متعالی
1223
‍ آنگاه که میخوانم اجابتم فرما «ای خدای حق‌ستانم، آنگاه که می‌خوانم، اجابتم فرما. در تنگی فراخی‌ام بخشیدی، فیضم ببخشا، و دعایم بشنو. سِلاه تا چند، ای آدمیزادگان، عزّت من ذلّت خواهد بود؟ تا چند بطالت را دوست داشته در پی دروغ خواهید رفت؟ سِلاه بدانید که خداوند سرسپردگان را برای خود جدا کرده است و چون او را بخوانم، خداوند خواهد شنید. خشمگین باشید اما گناه مکنید؛ در دلتان بر بسترهای خویش ...

/home/devtamta/public_html/bots/1595377964.m4a

m4a
1.57 Mb
زندگی متعالی
806
به خود آی با صدای: آیدین جودی #موسیقی @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1595309992.mp3

mp3
Aidin Joodi - Be Khod Ai ft. Mohammad Tiam-(
زندگی متعالی
816
‍ ‍ به خود آی حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هو، نه به این است و نه او ، نه به جام است و سبو، نه مرادم نه مریدم نه پیامم نه کلامم نه سلامم نه علیکم نه سفیدم نه سیاهم نه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خواهی نه سمائم نه زمینم نه به زنجیر کسی بسته و بردۀ دینم نه سرابم نه برای دل تنهایی تو جام شرابم نه گرفتار و اسیرم نه حقیرم نه فرستادۀ پیرم نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیر ...
زندگی متعالی
184
‍به خود آی نه سپیدم نه سیاهم نه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خوانی و نه آنگونه که گفتند و شنیدی نه سمائم نه زمینم نه به زنجیر کسی بسته ام و بردۀ دینم نه سرابم نه شرابم نه برای غم تنهایی تو یار شبابم نه گرفتار و اسیرم نه حقیرم نه فرستادۀ پیرم نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم نه جهنم نه بهشتم چُنین است سرشتم این سخن را من به امروز نه گفتم، نه نوشتم بلکه از روز ازل با قلم نور نوشتم که حقیقت ...
زندگی متعالی
161

23- خدامراد (کيميا در مقابل کيميا).mp3

mp3
علی حمیدی - 23- خدامراد (کيميا در مقابل کيميا)
زندگی متعالی
167

23- خدامراد (کيميا در مقابل کيميا).mp3

mp3
علی حمیدی - 23- خدامراد (کيميا در مقابل کيميا)
زندگی متعالی
1253
‍ ‍ خداوندا برخیز «خداوندا، چه بسیارند دشمنانم! بسیاری بر ضد من برمی‌خیزند. بسیاری دربارۀ جان من می‌گویند: «برای او در خدا نجاتی نیست.» سِلاه اما تو ای خداوند، سپر هستی به دورَم، جلال من و سر فرازندۀ من. خداوند را به فریاد بلند می‌خواندم و او از کوه مقدسش اجابتم فرمود. سِلاه من آرمیده، به خواب رفتم، و باز بیدار شدم، زیرا خداوند نگاهم می‌دارد. از هزاران هزار نخواهم ترسید که از هر سو بر ...

/home/devtamta/public_html/bots/1595206714.m4a

m4a
1.21 Mb
زندگی متعالی
958
‍ به حق شمس الحق به نجاتم آى اى جان مناجاتم به سماع آيم در رقص سماواتم چه خراب است از تو حال خراباتم من و چشمانت من مست شراباتم تو چه تنهايى ليلى احدى ليلى تو همان يك در اَلْفِ عددى ليلى ازلى ليلى ... ليلى ابدى ليلى ... مددى ليلى ليلى مددى ليلى بيا بيا ساقى مى مغانم ده از آن می باقی طرب به جانم ده به حق شمس الحق به حق مولانا بهشت رویت را شبى نشانم ده بت زيبارو ميخانه ى مفتوحى صنمى ليلى تو رابع ...

/home/devtamta/public_html/bots/1595164106.mp3

mp3
mehrdad maleki - be haghe shamsalhagh
زندگی متعالی
933
‍ ‍ ‍ 🌐 راز بزرگ عالم رازهایی که بینش و آگاهی شما را به سفری فراتر از زمان و‌مکان دعوت می کنند. فایل صوتی شماره 6 زمان (نامگذاری فصل ها و تغییرات ویرایشی دیگر در پی دی اف، توسط نورا با کسب اجازه از شب نما صورت گرفته است.) ✍️: #شب_نما با صدای: #نورا #یادداشتهای_شب_نما @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1595163263.mp3

mp3
راز بزرگ عالم 6 - @TranscendeLife
زندگی متعالی
1129
‍ سلطنت پادشاه برگزیده خدا «از چه سبب قومها می‌شورند و ملتها به عبث تدبیر می‌کنند؟ پادشاهان زمین به صف می‌شوند و فرمانروایان به مشورت می‌نشینند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او؛ که «بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم.» آن که در آسمانها جلوس کرده، می‌خندد؛ خداوندگار ریشخندشان می‌کند. آنگاه در خشم خویش بدیشان سخن خواهد گفت، و به غضب خویش ایشان را هراسان خواهد ساخت. خواهد گ ...

/home/devtamta/public_html/bots/1595134615.mp3

mp3
/home/devtamta/public_html/bots/1595134615
زندگی متعالی
849
قطعه ای از یک کتاب ⁉️ عشق چیست؟ عشق نیروی وحشی است. ▫️اگر بکوشیم مهارش کنیم نابودمان می کند. ▫️اگر بخواهیم اسیرش کنیم، ما را به بردگی می کشاند. ▫️اگر سعی کنیم بفهمیمش، در سرگشتگی و حیرانی بر جایمان می گذارد. این نیرو در جهان است تا به ما شادی بخشد تا ما را به خداوند و به هم نزدیکتر کند. #قطعه‌ای_از_یک_کتاب 📕: #زهیر ✍️: #پائولو_کوئیلو @TranscendeLife
زندگی متعالی
864
‍ راه پارسایان و راه شریران «خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند؛ بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه‌روز در شریعت او تأمل کند. او بسان درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار، که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار، و برگش نیز پژمرده نشود، و در هر آنچه کند کام یابد. لیکن چنین نیستند شریران بلکه همچو کاهند که دستِ باد می‌رانَدشان. پس شریران ر ...

/home/devtamta/public_html/bots/1595036147.m4a

m4a
1.4 Mb
زندگی متعالی
190
بخشی از بازی زندگی به قلم شب نما به یقین بدانید آنکه ظلم و شرارت را تجربه میکند قطعا ناگزیر خواهد پذیرفت که در طرف عکس قضیه مظلومیت و زخم خورده بودن را نیز تجربه کند. این خود متعالی پشت صحنه شماست که هرچه متعالی تر باشد انتخابهای درست تر و برتری انجام میدهد ، انتخابی که دور باطل نباشد ، انتخابی که یک حرکت مارپیچ به سمت یگانگی خداوند است. #یادداشتهای_شب_نما @TranscendeLife
زندگی متعالی
1209
درسی برای امروز رقص تغییر، رقص ذرات، بازی زندگی، حرکت مارپیچ به سمت یگانگی ... #درسی_برای_امروز @TranscendeLife
زندگی متعالی
159

22- خدامراد (چهره واقعي خدامراد).mp3

mp3
علی حمیدی - 22- خدامراد (چهره واقعي خدامراد)
زندگی متعالی
178
‍ دقایقی با هم در مراقبه بر درسهای استاد افسانه ای مان - خدامراد - باشیم چهل دیدار- چهل درس ارزشمند دیدار بیست و دوم: چهرهٔ واقعی خدامراد با سپاس از علی حمیدی #افسانه_خدامراد #کتاب_صوتی @TranscendeLife
زندگی متعالی
950
شکرگذاری با راندا برن تو خالق زندگی خویش هستی ▪️قدر شناسی را میزان سنجش کیفیت زندگی خویش قرار دهید ▪️یا به زبان دیگر، میزان سنجش کیفیت زندگی ، قدرشناسی است ▪️اگر کیفیت زندگیتان پایین است ، میزان قدرشناسی را افزایش دهید تا کیفیت زندگیتان افزایش یابد #شکرگذاری #راندا_برن @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1594859738.mp3

mp3
@soutidastan - معجزه شکر گذاری{نتیجه}
زندگی متعالی
993
خدایا سلام خداوندا ، تو را سپاس بخاطر این صبح دل انگیز، و بخاطر دم و بازدمم، که به یادم می آورد هنوز مسافر این سیاره ام. ای تو که هم خوار کردنم در دستان اوست و هم عزت دادنم، به من از کَرَمت، بینشی عطا فرما که چون همسفران ایوب نباشم، تا نه تنها بر خود و دیگران حکم های پر از حکمت و عدلتت را بر مسند قضاوت ننشینم، بلکه از درِ تسلیمْ هر چه تو بر جانم روا داشتی را عزیز دارم، و به دنبال گلچین کر ...
زندگی متعالی
165

راز بزرگ عالم 5.mp3

mp3
راز بزرگ عالم 5 - @TranscendeLife
زندگی متعالی
1022
‍ ‍ 🌐 راز بزرگ عالم رازهایی که بینش و آگاهی شما را به سفری فراتر از زمان و‌مکان دعوت می کنند. فایل صوتی شماره 5 خواب (نامگذاری فصل ها و تغییرات ویرایشی دیگر در پی دی اف، توسط نورا با کسب اجازه از شب نما صورت گرفته است.) ✍️: #شب_نما با صدای: #نورا #یادداشتهای_شب_نما @TranscendeLife
زندگی متعالی
746
شکرگذاری با راندا برن روز بیست و‌هشتم: قدر شناسی را به خاطر بسپارید در قدر شناسی رازی نهفته است .... #شکرگذاری #راندا_برن @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1594775483.mp3

mp3
@soutidastan - معجزه شکرگزاری 29
زندگی متعالی
630
‍ خدایا سلام و سلام تو بر جانم باد ای محییِ هستی بخش، تو وعده داده ای هر جا رنگین کمانت گسترده شود بلا بر آن مکان نازل نشود و تاریکی، اِذن ورود بدآنجا را نداشته باشد. ای قدوسِ دادگستر، رنگین کمان های بدون باران، در جای جای این سیاره خاکی دیده شده اند؛ پس به خود مژده می دهیم که این، نویدِ پادشاهی توست بر زمینِ خاک. به خود مژده می دهیم که تو، ای پادشاه بی گزند، نورت را متجلی میکنی و تاریک ...
زندگی متعالی
743
کشتن قهرمان روحِ اعماق پیش من آمد و این کلمات را گفت: "والاترین حقیقت یکی است و شبیه پوچی." این گفته مرا نجات داد، و همانند بارانی پس از خشکسالیِ داغ و طولانی، هر آنچه را که در درون من تنش آلود بود می شوید و می برد. ما نیز در رویاهای خود زندگی می کنیم، زندگی ما فقط در روز نیست. گاهی اوقات عظیم ترین کردارهای خود را در رویاها انجام میدهیم. آن شب زندگی من تهدید شد، زیرا می بایستی سَرور و پرور ...
زندگی متعالی
927
شکرگذاری با راندا برن روز بیست و هفتم: آیینه ای شگفت انگیز افسون و زیبایی در درون ماست.... #شکرگذاری #راندا_برن @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1594688243.mp3

mp3
@soutidastan - معجزه شکرگزاری 28
زندگی متعالی
910
خدایا سلام خدایا سپاس برای درختان، برای گل ها، برای رنگ ها، برای ثمر و برای سحر. خدایا سپاس برای دیدن این همه زیبایی و برای بینش دیدن تو در این زیبایی ها. ای خداوند زیبا و ای خداوند توانا، امروز از زیبایی و توانائیت بر ما ببار تا با تکیه بر توانت، قدرت یابیم زیبایی تو که همچون ریشه های این درختان در دل زمین، بر دل و جانمان ریشه دوانده است، را احساس و درک کنیم. خدایا به ما از نور خود بخوران ...
زندگی متعالی
559
‍ دقایقی با هم در مراقبه بر درسهای استاد افسانه ای مان - خدامراد - باشیم چهل دیدار- چهل درس ارزشمند دیدار بیست و یکم: دعوت نامهٔ اقتدار با سپاس از علی حمیدی #افسانه_خدامراد #کتاب_صوتی @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1594620116.mp3

mp3
علی حمیدی - 21- خدامراد (دعوتنامه اقتدار)
زندگی متعالی
642
شکرگذاری با راندا برن روز بیست و ششم: به گونه ای معجزه آسا اشتباهاتت را به مواهب الهی تبدیل کن هر اشتباهی یک موهبت است در جامه ی مبدل ... #شکرگذاری #راندا_برن @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1594600987.mp3

mp3
@soutidastan - معجزه شکرگزاری 27
زندگی متعالی
634
خدایا سلام ای پروردگار متعال تو را سپاس که سپیده ای دیگر چشمانم از سیاهی شب تا سپیدی صبح سفر کردند و رخصتم دادی مسافری از تاریکی شب تا نور روز باشم و معجزۀ حضورت را تجربه کنم . ای دادگستر دادگیر، در این آغازین دقایق سحرگاه، رحمتت را بر جانم ببار و اجازه بده تا هر قدم، هر کلام، هر نگاه و هر حرکت یا اندیشه ام، همه در خدمت تو باشند که اگر غیر این باشد جز حسرت برایم ارمغانی نخواهند داشت. ای خالق قی ...
زندگی متعالی
603
قطعه‌ای از یک کتاب اما می توانستم جمله ای انتخاب کنم که زمانی که مُردم روی سنگ قبرم بنویسند: "او زمانی مرد که هنوز زنده بود" شاید جمله متناقضی باشد اما خیلی‌ها را می‌شناختم که دیگر از زنده بودن دست کشیده بودند هرچند همچنان کار می‌کردند می‌خوردند وفعالیت‌های اجتماعی اشان را پیگیری می‌کردند به شکلی خودکار همه کار می‌کردند ولحظه جادوئی همراه با هر روز را درک نمی‌کردند مکث نمی‌کردند تا به معجزه ا ...
زندگی متعالی
546
زهیر زهیر یک رمان است که نام آن از داستان EL Zahir «خورخه لوئیس بورخس» اقتباس شده است. بورخس مفهوم زهیر را متعلق به سنت اسلامی می‌داند و حدس می‌زند در آغاز سدة هجدهم مطرح شده باشد. زهیر به عربی یعنی بیش از حد تابناک، مرئی، حاضر، چیزی که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت. چیزی یا کسی که وقتی برای اولین بار با آن ارتباط پیدا می‌کنیم، کم کم فکر ما را اشغال می‌کند، تا جایی که نمی‌توانیم به چیز دیگری فکر کنیم. ...