Go to channel

زندگی متعالی

1420
این است رقص زندگی اشکهای سگ در فراق گاو عشق شالوده و بنیان این جهان است به عشق بازگردیم #رقص_زندگی @TranscendeLife