Go to channel

زندگی متعالی

828
چشم‌انداز تو تنها زمانی آشکار می‌شود که به قلبت می‌نگری. آن‌هایی که به بیرون می‌نگرند در رویا بسر می‌برند و آن‌هایی که به درونشان می‌نگرند هوشیارند. #کارل_گوستاو_یونگ @TranscendeLife