Go to channel

زندگی متعالی

698
‍ روزگار غریبی‌ست روزگار غریبی‌ست نازنین دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دوستت دارم دلت را می‌بویند دلت را می‌بویند مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد روزگار غریبی‌ست روزگار غریبی‌ست نازنین روزگار غریبی‌ست نازنین آن که بر در می‌کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد به اندیشیدن خطر مکن خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد روزگار غریبی‌ست روزگار غریبی‌ست نازنین نمانده در دلم دگر توان دوری چه سود از این سکوت و آه از این صبوری تو ای طلوع آرزوی خفته بر باد بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد نمانده در دلم دگر توان دوری چه سود از این سکوت و آه از این صبوری تو ای طلوع آرزوی خفته بر باد بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد نمانده در دلم دگر توان دوری چه سود از این سکوت و آه از این صبوری تو ای طلوع آرزوی خفته بر باد بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد #علیرضا_قربانی #موسیقی @TranscendeLife

/home/devtamta/public_html/bots/1596472906.mp3

mp3
علیرضا قربانی - روزگار‌ غریبی ست