Go to channel

زندگی متعالی

319
لحظهٔ رهایی، لحظهٔ پرواز، لحظه ای که نباید دیدنش را از دست بدهیم.. پرنده ای که پس از سال ها از قفس آزاد شده .... و اما پرندهٔ آزاد ما در کدام قفس پرواز را از یاد برده است؟!؟! #سخن_دل @TranscendeLife