Go to channel

زندگی متعالی

1108
قطعه ای از یک کتاب ما می باید توانایی به حال خود رها کردن جریانات و پیش آمدن طبیعی چیزها را در روان خویش داشته باشیم. این هنری است که بیشتر مردم از آن چیزی نمی دانند، چه خودآگاهی همیشه مداخله کرده و به یاری می آید و اصلاح و نفی می کند، و هیچ گاه اجازه نمی دهد که فرایندهای روان در آرامش، رشد یابند. این موضوع می توانست کاملا ساده باشد؛ اگر سادگی دشوارترین چیز نبود. برای شروع باید گفت که تلاش منحصراً عبارت از مشاهده ی عینی است که چگونه اندکی تخیل گسترش می یابد. ✍️ #کارل_گوستاو_یونگ 📕: #روانشناسی_و_شرق دسته بندی: #روانشناسی #قطعه‌ای_از_یک_کتاب @TranscendeLife