بورس تهران

@Tehranbourse

تحلیل تکنیکی نمادهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی تکنیکی بازار های تاثیر گذار جهانی بر بورس اوراق بهادار نظرات شخصی و صرفا دیدگاه نگارنده از بازار است هرکس به تنهایی مسئول خرید و فروش خود هست

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.