- ايَ دونتِ نو .

142
Public channel
Open in app
- ايَ دونتِ نو .
530
ٱقۅِه مـمسٰۧسآإبقهه بتٱم 🔖“̮ . ⊰ 「غَــضّــبِ𝐆𝐓 𝐇𝐁 𖣓」 ⧽ . : ٱݪشࢪوط ⤹ . ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ دࢪ࣪ صوࢪتك ۅِانشࢪها بلقناه.📸 اكثࢪ صورۿہ جيب مشاهدات يفوز ♥️ . : ٱݪجوائز.🎁 ٱݪفائز ٱلاوݪ🎉 : كروب 8k ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ٱݪفائز الثاني🎉 :كروب 4K ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ݪفائز الثالثه🎉 : قنات تلي 1K ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ݪفائز الربع🎉 :له قنات تام 1K ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ...