Satta2 Bajar DSG

460
DAILY PASSING CHANNEL FARIDABAD. 5️⃣1️⃣OPEN BLASTT GAZIABAD. 8️⃣3️⃣OPEN BLASTT JOIN KRO SABHI
Open in app
Satta2 Bajar DSG
2745
FB+GZB+GL+DS SINGAL...27 72 Sopt ....22 77 38 83 88 33 36 JODI UNCAT 123678
Satta2 Bajar DSG
1667
GL+DS SINGAL...93 39 Sopt ....34 89 48
BOOM BOOM BLASTT GALI 👉 39 PASS👈 BLASTT BIG BIG CONGRATULATIONS 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Satta2 Bajar DSG
1440
GL+DS SINGAL...93 39 Sopt ....34 89 48
Satta2 Bajar DSG
1331
FB+GZB+GL+DS SINGAL...50 05 Sopt ....38 83 33 88 55 100 36 JODI UNCAT 123678
BOOM BOOM BLASTT GZB 👉 88 PASS👈 BLASTT BIG BIG CONGRATULATIONS 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Satta2 Bajar DSG
1079
FB+GZB+GL+DS SINGAL...50 05 Sopt ....38 83 33 88 55 100 36 JODI UNCAT 123678
Satta2 Bajar DSG
911
FB+GZB+GL+DS SINGAL...16 61 Sopt ....66 11 44 99 36 JODI UNCAT 123678
Satta2 Bajar DSG
1084
FB+GZB+GL+DS SINGAL.....27 72 Sopt ....50 05 55 100 77 22 36 JODI UNCAT 123678
BOOM BOOM BLASTT FB 👉 50 PASS👈 BLASTT BIG BIG CONGRATULATIONS 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Satta2 Bajar DSG
962
FB+GZB+GL+DS SINGAL.....27 72 Sopt ....50 05 55 100 77 22 36 JODI UNCAT 123678
Satta2 Bajar DSG
847
FB+GZB+GL+DS SINGAL...38 83 Sopt ....49 94 88 33 99 44 36 JODI UNCAT 123678
Satta2 Bajar DSG
762
FB+GZB+GL+DS SINGAL.....27 72 Sopt ....50 05 55 100 77 22 36 JODI UNCAT 123678