Go to channel

↰⁽ عــشـق↮Ášk🖤⸙ ͡₎⇣ۥ،" لحب غرام صور بنات شباب رمزيات كتابات خلفيات زخرفه شعر شعبي غزل اقتباسات مقاطع حزن حالات افلام اغاني فديوهات قصيره تحشيش كروب بايو انستا ستوريات اختصارات معزوفات لطافه مسابقات

875
ﻣن اﭑين تشـﺮق ۿذہ اﭑلشـمسس فاتنۿ ﻣن مشرق اﭑلڪۅن ام ﻣن ۅجۿ حلۅتي🤍💫"