مٛاެࢦيہ‌ خَࢦڪٰٖك

؏ العٖموٛم ڪُلڪمَ ناسہَ مٖؤقتهِ? @RRAK ”
Open in app