📩❣ پـــســتــــخـــونــــــه❣📩

1485
به پستخونه ی ما خوش آمدین🙏 🌟این گروه فقط برای پست میباشد🌟 🚫چـــــــــــــــــــــــت ممنوع🚫 🚫ڪلیپ+18🚫 🚫عڪس+18⛔ 🚫🚫🌟تبلیغ گپ ممنوع🌟🚫🚫 🚫لینک ممنوع🚫 ✅پست لینک دار آزاد✅ پیوی بدونه اجازه ممنوع🚫 گروهی فقط بـــراےڀـــــــست✍️ 🍃🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🍃
Open in app
₪▓Ξ❤Ξ۩۞๑ღ ЯсинЭрвин ღ_‗ـ−¯«Ξ❤Ξ二₪°ˆ~*¤®‰« ô__ô »‰®¤*~ˆ°
262
ﺣﺎلمان ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ‌شود و زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﻣﺎن نرود ﺟﺰ ﺧﻮدﻣﺎن ، ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آرزوهای ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ... #مثبت_باش_معجزه_میشه ✨🏆@a🏆✨ ✨🏆
آراز
59
خواستم بهت بگم ... من انقدر تورو دوست دارم که حاضرم تو همیشه خوشحال تر از من باشی (مخاطب خاص)
mohammad
88
هرجا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه ای ترس تنهایی من اینجا چراغی روشنه
231
▫️تا زنده هستیم به دیگران محبت کنیم، کسی از فردای خودش خبری نداره پایان زندگی خانه قبر است و احتیاج به خیرات و فاتحه... ▪️پنجشنبه است یادی کنیم از عزیزان خفته در خاک روحشان شاد🌹🙏😔
؟...
2
رفتم نظام وظیفه گفتم منو معاف کنین من موجیم. گفتن سنت اصلا به جنگ و اینچیزا نمیخوره که. گفتم چه ربطی به جنگ داره؟ اسمم مجتبی ست تو محل موجی صدام میزنن. فکر کنم از مجتبی ها خاطره خوشی نداشت چون تا میدون انقلاب دنبالم کرد.🙈😂😁😁😁
؟...
2
یکی از معجزات رانندگی من اینه که کافر هم تو ماشینم میشینه یاد خدا میفته...✌😂
؟...
2
ضعیفی ب حرف مردم توجه نکن
ب حدی دیروز تا حالا اعصابم خورده ک نگو
؟...
2
فک نمیکردم اینجور باشی
چجور
؟...
2
نوچ فقط من باید بس کنم
؟...
2
غذای فضول میدونی چیه
اره گوه
؟...
2
بزار غذاشونو بخورن
چی بگم والا
سحر
2
میبینی بی شعورارو
😂
؟...
2
هی خدا اگ من با یکی چت کنم میگن با این رل هست چت نکنم بهتره
؟...
2
بدبخت خدا زده ننه خراب تویی خودت نمیفهمی
کتی
2
این بارون از نظر تو احساسی و رمانتیکه از نظر یه بدبخت دیگه که زیرش مونده مصیبت
قشنگه نگفتم رمانتیکه
؟...
1
گوه زیادی نخور
؟...
1
درد به همه جات
دردش تو سرت
؟...
1
حالا خبح اگ با این و اون چت کنی بهت نمیگن با این رلی
؟...
1
و به امید یه کسی که دروغکی بگه دوسم داره خرم کنه
؟...
1
خبح ادامه بده
1
خواهش میکنم
اینجایی تو هم😂😂
🅼🅾🅱🅸🅽🅰
101
میخوام‌دستاتو‌‌تو‌هشتاد‌سالگی‌بگیــرم‌بگم : دیـدی‌ماهم‌تو‌نستیم
1
خیلی خلوت شده دیگه آدم تم تم حوصلش نمیکشه
اره
vava
1
خیلی خلوت شده دیگه آدم تم تم حوصلش نمیکشه
1
خواهش میکنم
1
شکر
خداروشکر
1
سلام
خوبی