Go to channel

ﺣِۧـڪَِ ﻧِٰـﺸِـࢪۧ ﺟِٰـۿِﺈٺ

923
ﺗـﻋـݪـﻧـﻦ ﻗـﻧـاﺂةـة اﺂﺑـــــٓــﻦ ﻗـݪـﺑــــٓـــﻱ💘 https://tt.me/join/GFfdgToNsDVy9mkd9LCDO46iwrayNFH01JSLzm96fTM ﻋـــــٓــڻ ﻣـﺳـاﺂﺑـــــٓــﻗـﮫ ﺟـدﯾـــــٓــدهـ اﺂݪـﺷـــــٓــࢪو٘ﻃـ 1- 𖤓ﻣـﺷـاﺂࢪڪـﺗـڪـ ﺗـﺣَـﺻَـݪ اﺂﻋـݪـه ﻧـﺳـﺑـةـة ﻣـﺷـاﺂهـداﺂﺖ 2- 𖥢اﺂݪـﻣـﺷـاﺂࢪڪـﺗـه ﻗـݪـﯾـݪـةـة ﻣـﺷـاﺂهـداﺂﺖ ﺗـﻧـﺣَـذڣ اﺂݪـﺟـو٘اﺂئز 💘👇 1- 𖤬ﺿـﻣـاﺂﻧـ ﻧـﻗـݪ كروب ١٧٠٠ اﺂݪـﻣـݪـڪـﯾـۃ ݪـݪـﻣـﺷـاﺂࢪڪـهـ دز ﺻَـو٘ࢪةـة👇 @Soul_A تنتهي غدا ب ١٢ صباح الثلاثاأ