טּ .

: انا فتاۿِ خابتِ جَميع ﺎمنياتۿِا .ِ
Open in app