『❧خًِخٱﺂݪټڪَِكٍْمَِـۥـِمٛ شششااااخطه. غُآبً آلَآسِـدٍ قُلَيِلَآ فُـضًـنِوٌآ آلَکْلَآبً آنِهّـمً مًلَوٌکْ آلَغُآبًة"

⇣ټحٍَـحټ ⇣ ⇣ټحٍَـحټ ⇣ ⇣ټحٍَـحټ ⇣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يݪهَݪهَـْہ‌‍َِٰٱﺂ ډعٛبݪي ډي 🖕🐸 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مَِـۥـِمٛټڪَِكٍْبࢪهَـْہ‌‍َِٰ و໑ٱﺂعٛࢪف نفسہًٍۦـسي 😌 ــــــــــــــــــــــــ㋡ ݪلٱ بّـآسً بلَوِحً ـدُهِ ﺎٌטּ كآنِ الجميـ؏ خٰ̲ٓـٰواتـۛت ڪحبه😉 ــــــــــــــــ
Open in app