ﻟﮧۅڕيـۧڹ ؛

ڪلعادة وححيده ﯛﻼ يوججد شخخص يفهمنـي ♡. اެۿڼيَكّ عࢪفـۧټ شُݪـۧﯠڼ ټصيَࢪ بـ عيَڼيَ مَټسـۧﯠاެ ♡. اެسټمَع اެݪـۧى اެحَاެډۧيَثڪًٍـۧ۾ اެݪڪاެذبۿۃَ ﯠاެﺑـټسـۧ۾ ♡. ساެبقـۧى قـۧﯠيَۿۃَ وٰڪݪ مَࢪ سـۧيَـۧمَࢪ ♡. ؏َـۧيَشُ ݪݪيبچـۧⴢ̤ اެذُاެ شُاެفڪكَ بـۧچـۧيَټ ♡. ݪاެ ټخُاެفـۧﯠاެ ؏َـۧݪيَۿاެ ډۧاެ۾ ټعقـۧ۾ جَࢪحَۿاެاެ بـۧاެيَډۧۿـۧا ♡.
Open in app