لـ͚͞ـ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡ــᰭᰭᰭᰭــᰭᰭᰭᰭيـ✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـــ͒͜الي مــ ⃘ٖٖٖٜٖٖٖٜٖٖٖٜٖٖٜ⃕͜❫ــيامـ¦ـ ⃘ٖٖٖٜٖٖٖٜٖٖٖٜٖ⃕͜زـمــ๋ོ͜ـ๋ོ͜ـᰭᰭᰭي

@K_i_n_g_s

♤{قوانين الكروب}♤ ♤-----ممنوع سحب اعضاء 😊💔 ♤-----ممنوع الروابط 🙊🤗 ♤-----ممنوع الطائفيه🤐🇮🇶 ♤-----ممنوع تكلم+18😶🔞 ♤-----ممنوع التجاوز🌝❗❌ ♤-----ممنوع الخاص من دون إذن 🙊 ♤-----ممنوع الزحف🌚❤️ ....

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.