𓆩 𝗜𝗤 | 🇮🇶⤾ ـ؏ ـݪۙش✗ْٰ̯⃕͡𖡄᭄ .

لآ شـــٰٰــــٰيء يڪتمــٰٰــــٰل ڪّمــٰٰــــٰا نحــٰٰــــٰب هــٰٰــــٰي دنيــٰٰــــٰا وليســٰٰــــٰت جنــٰٰــــٰة🥀",ء ّ💔":
Open in app