- פـَور : 𝚑𝚞𝚛 📬💕⤹.

💙توقف عن التمني وابدء بالتحقق 💙
Open in app