چت ناشناس

107
Public channel
Open in app
چت ناشناس
5888
ﺩﺳﺘــﻢ ﺭﺍ ﮔـﺮﻓﺘــﮯ ﻭ ﮔـﻔﺘـﮯ : ﺩﺳﺘـﺎﻧﺖ ﭼﻘــﺪﺭ ﻋﻮﺽ ﺷـﺪﻩ ... ﺳـﺮﮮ ﺗﮑـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﮔﻔﺘــﻢ : ﺑـﮯ ﺍﻧﺼـﺎﻑ !! ﺩﺳﺘـﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮﮮ ﻧﮑـﺮﺩﻩ .. ؛ ﺗــﻮ ﺑـﮧ ﺩﺳﺘــﺎﻥ ﺩﯾﮕـﺮﮮ ﻋــﺎﺩﺕ ﮐـﺮﺩﻩ ﺍﯾــﮯ !!... Ershad💖e
چت ناشناس
4173
من شعرم ، نفسم به چشمان تو بند است. . . . نبندشان ! e❤e
چت ناشناس
3421
وقتی به هــــــــــــوای دیدنت قلـــــــــــــــب ابرها هم تند تند می تپد یادتو مثل چیزی ... شبیه یک قطره بــــــــــــــــــاران بر لبهای خشک و ترک خورده ام لیـــــــــــــــز می خورد !!!! ershad🖤
چت ناشناس
1830
😝😂😂😂😂😂
❤️❤️🌹
چت ناشناس
1729
اوف جوووونز
😝😂😂😂😂😂
چت ناشناس
1836
میدونم من باهوشم😌
اوف جوووونز
چت ناشناس
2084
😂😂😂ایلینم
میدونم من باهوشم😌
چت ناشناس
2060
😕🖖عح خو من نمیشناسمت
😂😂😂ایلینم
𝑁𝑎𝑓𝑎𝑠
2061
عاها خب باز امدی
ارع
چت ناشناس
2044
اره😂
😕🖖عح خو من نمیشناسمت
چت ناشناس
1739
تو اسم عوض کردی
اره😂
چت ناشناس
1687
دیگه کی چی عوض کرده😕🖖
چت ناشناس
1612
سلام
تو اسم عوض کردی
چت ناشناس
2531
آهویی که به یه کفتار چشمکـ میزنه لیاقت نداره سایه یه گرگ بالای سرش باشه ershad
چت ناشناس
1717
عن خشک گمشو
عن تر بشین سرش نکص💦😹🚶
..
1624
دیه نکص😹💦🚶 دفه اخرت باشه😹💦🚶
عن خشک گمشو
چت ناشناس
1544
بسته حرف دهنتو بفهم
دیه نکص😹💦🚶 دفه اخرت باشه😹💦🚶
..
1550
مگه نگفتی بدم خو دادم بخور کیرمو💦😹🚶
بسته حرف دهنتو بفهم
چت ناشناس
1542
خفه
مگه نگفتی بدم خو دادم بخور کیرمو💦😹🚶
..
1546
کیر میدم بخور صدا نده💦😹💋
خفه
چت ناشناس
1478
بیا کون بده کونی
کیر میدم بخور صدا نده💦😹💋
..
1482
بیا بکن تو دهنت💦😹🚶
بیا کون بده کونی
چت ناشناس
612
تو بده
بیا بکن تو دهنت💦😹🚶
..
605
بده بکنیم 😹💦🚶
تو بده
چت ناشناس
556
بکن بکنه😳😳
بده بکنیم 😹💦🚶